"E00: Каталонско начало: (3.g3 Bb4+)"
"E01: Каталонско начало: Ранни отклонения"
"E02: Каталонско начало: 5.Qa4+"
"E03: Каталонско начало: 5.Qa4+ Nbd7 6.Qxc4"
"E04: Каталонско начало: 5.Nf3"
"E05: Каталонско начало: 5.Nf3 Be7"
"E06: Каталонско начало: Ранни отклонения"
"E07: Каталонско начало: основно разклонение (5.Nf3 0-0 6.0-0 Nbd7)"
"E08: Каталонско начало: основно разклонение 7.Qc2"
"E09: Каталонско начало: основно разклонение 7.Qc2 c6 8.Nbd2"
"E10: Гамбит Блюменфелд"
"E11: Новоиндийска защита"
"E12: Новоиндийска защита: необичайните 4-ти ход за белите, 4.a3, 4.Nc3 Bb7 5.a3 и 4.Nc3 Bb7"
"E13: Новоиндийска защита/Новоиндийски хибрид: 4.Nc3 Bb7 5.Bg5 h6 6.Bh4 Bb4"
"E14: Новоиндийска защита: Класически Вариант (4.e3)"
"E15: Новоиндийска защита: 4.g3 подобни разклонения, 4.g3 Ba6 и 4.g3 Bb7 Ранно отклонения"
"E16: Новоиндийска защита: 4.g3 Bb7 5.Bg2 Bb4+"
"E17: Новоиндийска защита: 4.g3 Bb7 5.Bg2 Be7"
"E18: Новоиндийска защита: основно разклонение (4.g3 Bb7 5.Bg2 Be7 6.0-0 0-0 7.Nc3)"
"E19: Новоиндийска защита: основно разклонение с 7...ne4 8.Qc2 Nxc3 8.Qxc3"
"E20: Новоиндийска защита: 4.g3 и 4.f3"
"E21: Новоиндийска защита: 4.Nf3"
"E22: Новоиндийска защита: 4.Qb3"
"E23: Новоиндийска защита: 4.Qb3 c5 5.dxc5 Nc6"
"E24: Новоиндийска защита: Вариант Земиш: необичайните 5-ти ход за черните и 5...c5 подобни разклонения"
"E25: Новоиндийска защита: Вариант Земиш: 5...c5 6.f3 d5 7.cxd5"
"E26: Новоиндийска защита: Вариант Земиш: 5...c5 6.e3"
"E27: Новоиндийска защита: Вариант Земиш: 5...0-0 6.f3"
"E28: Новоиндийска защита: Вариант Земиш: 5...0-0 6.e3"
"E29: Новоиндийска защита: Вариант Земиш: 5...0-0 6.e3 c5 7.Bd3 Nc6"
"E30: Новоиндийска защита: Ленинградски вариант"
"E31: Новоиндийска защита: Ленинградски вариант: 4...h6 5.Bh4 c5 6.d5 d6"
"E32: Новоиндийска защита: Класическа система (4.Qc2): 4...0-0"
"E33: Новоиндийска защита: Класическа система: 4...Nc6"
"E34: Новоиндийска защита: Класическа система: 4...d5"
"E35: Новоиндийска защита: Класическа система: 4...d5 5.cxd5 exd5"
"E36: Новоиндийска защита: Класическа система: 4...d5 5.a3"
"E37: Новоиндийска защита: Класическа система: 4...d5 5.a3 Bxc3+ 6.Qxc3 Ne4"
"E38: Новоиндийска защита: Класическа система: 4...c5"
"E39: Новоиндийска защита: Класическа система: 4...c5 5.dxc5 0-0"
"E40: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн (4.e3): необичаен 4-ти ход за черните"
"E41: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4...c5 5.Bd3, включително Вариант Хюбнер"
"E42: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4...c5 5.Ne2"
"E43: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4...b6"
"E44: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4...b6 5.Ne2"
"E45: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4...b6 5.Ne2 Ba6"
"E46: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4.e3 0-0 5.Ne2 без ранното Bd3"
"E47: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 5.Bd3 без ...d5"
"E48: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 5.Bd3 d5 включително 6.Ne2, но изключва 6.a3"
"E49: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 5.Bd3 d5 6.a3 Bxc3+ 7.bxc3"
"E50: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4...0-0 5.Nf3"
"E51: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4...0-0 5.Nf3 d5"
"E52: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: 4...0-0 5.Nf3 d5 6.Bd3 b6"
"E53: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: основно разклонение (4...0-0 5.Nf3 d5 6.Bd3 c5 7.0-0)"
"E54: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: основно разклонение 7...dxc4 8.Bxc4"
"E55: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: основно разклонение 7...dxc4 8.Bxc4 Nbd7"
"E56: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: основно разклонение 7...Nc6"
"E57: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: основно разклонение 7...Nc6 8.a3 dxc4 9.Bxc4 cxd4"
"E58: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: основно разклонение 7...Nc6 8.a3 Bxc3"
"E59: Новоиндийска защита: Вариант Рубинштейн: основно разклонение 7...Nc6 8.a3 Bxc3 9.bxc3 dxc4"
"E60: Староиндийска защита: Необичайни разклонения и Вариант Фианкетто без Nc3"
"E61: Староиндийска защита: Ранни отклонения за белите, включително система Смислов"
"E62: Староиндийска защита: Фианкетто: 6...c6 и Вариант Панно (6...Nc6) без ...a6"
"E63: Староиндийска защита: Фианкетто: 6...c6 и Вариант Панно с 7...a6"
"E64: Староиндийска защита: Фианкетто: 6...c5 7 d5"
"E65: Староиндийска защита: Фианкетто: 6...c5 7.0-0 без d5 за белите"
"E66: Староиндийска защита: Фианкетто: 6...c5 7.0-0 Nc6 8.d5"
"E67: Староиндийска защита: Фианкетто: 6...Nbd7"
"E68: Староиндийска защита: Фианкетто: 6...Nbd7 7.0-0 e5 8.e4"
"E69: Староиндийска защита: Фианкетто: 6...Nbd7 7.0-0 e5 8.e4 c6 9.h3"
"E70: Староиндийска защита: различни разклонения с 4.e4, включително 5.Nge2 и 5.Bd3 0-0 6.Nge2"
"E71: Староиндийска защита: 4.e4 d6 5.h3"
"E72: Староиндийска защита: 4.e4 d6 5.g3"
"E73: Староиндийска защита: Вариант Авербах без 6...c5"
"E74: Староиндийска защита: Вариант Авербах: 6...c5"
"E75: Староиндийска защита: Вариант Авербах: 6...c5 7.d5 e6"
"E76: Староиндийска защита: Атака на четирите пешки: разклонения специфични за 6.Nf3 порядък от ходове"
"E77: Староиндийска защита: Атака на четирите пешки: 6.Be2 включително 6...c5 7.d5 e6 8.Nf3, но не Бенони"
"E78: Староиндийска защита: Атака на четирите пешки: 6.Be2 c5 7.Nf3"
"E79: Староиндийска защита: Атака на четирите пешки: 6.Be2 c5 7.Nf3 cxd4 8.Nxd4 Nc6 9.Be3"
"E80: Староиндийска защита: Вариант Земиш: разклонения без ранното ...0-0"
"E81: Староиндийска защита: Вариант Земиш: отклонения (включително 6 Be3 c6)"
"E82: Староиндийска защита: Вариант Земиш: 6...b6"
"E83: Староиндийска защита: Вариант Земиш Панно (6...Nc6): разклонения без Nge2 или Qd2"
"E84: Староиндийска защита: Вариант Земиш Панно: 7.Nge2 a6 8.Qd2 Rb8"
"E85: Староиндийска защита: Вариант Земиш: 6...e5"
"E86: Староиндийска защита: Вариант Земиш: 6...e5 7.Nge2 c6"
"E87: Староиндийска защита: Вариант Земиш: 6...e5 7.d5"
"E88: Староиндийска защита: Вариант Земиш: 6...e5 7.d5 c6"
"E89: Староиндийска защита: Вариант Земиш: 6...e5 7.d5 c6 8.Nge2 cxd5"
"E90: Староиндийска защита: Класическа система: Ранни отклонения и 6.h3"
"E91: Староиндийска защита: Класическа система: 6.Be2, необичайни ходове включително 6...c5 и 6...Bg4"
"E92: Староиндийска защита: Класическа система: 6.Be2 e5: 7.dxe5, 7.Be3 и система Петросян без 7...Nbd7"
"E93: Староиндийска защита: Класическа система: система Петросян с 7...Nbd7"
"E94: Староиндийска защита: Класическа система: 6.Be2 e5 7.0-0: различни 7-ми ходове за черните"
"E95: Староиндийска защита: Класическа система: 7...Nbd7 8.Re1"
"E96: Староиндийска защита: Класическа система: 7...Nbd7 8.Re1 c6 9.Bf1 a5"
"E97: Староиндийска защита: Основно разклонение (6...e5 7.0-0 Nc6): 8.Be3 и 8.d5 Ne7, но не 9.Ne1"
"E98: Староиндийска защита: Основно разклонение 9.Ne1"
"E99: Староиндийска защита: Основно разклонение: 9.Ne1 Nd7 10.f3 f5"