"D00: 1.d4 d5: Необичайни разклонения"
"D01: Дебют Вересов"
"D02: 1.d4 d5 2.Nf3 подобни разклонения, включително 2...Nf6 3.g3 и 2...Nf6 3.Bf4"
"D03: 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bg5, Включително атака Торре с ранното ...d5"
"D04: Система Колле"
"D05: Система Колле с ...e6"
"D06: Дамски гамбит: Симетрична и Балтийска защита"
"D07: Дамски гамбит: Защита Чигорин"
"D08: Контрагамбит Албин"
"D09: Контрагамбит Албин: основно разклонение с 5.g3"
"D10: Славянска защита: 3.cxd5 (без ранното Nf3) и 3.Nc3"
"D11: Славянска защита: 3.Nf3 подобни разклонения и 3...Nf6 4.e3 Bg4"
"D12: Славянска защита: 3.Nf3 Nf6 4.e3 Bf5"
"D13: Славянска защита: Разменен вариант без ...Bf5"
"D14: Славянска защита: Разменен вариант с ...Bf5"
"D15: Славянска защита: 4.Nc3 a6 и гамбитните разклонения след 4.Nc3 dxc4"
"D16: Славянска защита: 5.a4: разклонения с 5...Bg4 и 5...Na6"
"D17: Славянска защита: 5.a4 Bf5: разклонения с 6.Nh4 и 6.Ne5"
"D18: Славянска защита: 5.a4 Bf5 6.e3"
"D19: Славянска защита: 5.a4 Bf5 6.e3: основно разклонение с 9.Qe2"
"D20: Дамски гамбит: 3.e3 и 3.e4"
"D21: Дамски гамбит: 3.Nf3 подобни разклонения"
"D22: Дамски гамбит: 3.Nf3 a6 4.e3"
"D23: Дамски гамбит: 3.Nf3 Nf6 подобни разклонения"
"D24: Дамски гамбит: 3.Nf3 Nf6 4.Nc3"
"D25: Дамски гамбит: 4.e3: подобни разклонения и 4...Bg4"
"D26: Дамски гамбит: 4.e3 e6 5.Bxc5 c5 подобни разклонения"
"D27: Дамски гамбит: Основно разклонение: 7.e4!? и 7.a4"
"D28: Дамски гамбит: Основно разклонение: 7.Qe2 с ранното ...Nc6"
"D29: Дамски гамбит: Основно разклонение: 7.Qe2 с ранното ...Nbd7"
"D30: Дамски гамбит: система без Nc3"
"D31: Дамски гамбит: Славянска защита без ...Nf6 (+ гамбит Маршал и Ноутбум) и Разменен вариант разклонение без ...Nf6"
"D32: Защита Тарраш: подобни разклонения и разклонения без g3"
"D33: Защита Тарраш: 6.g3 подобни разклонения"
"D34: Защита Тарраш: 6.g3 Nf6 7.Bg2 Be7"
"D35: Дамски гамбит: Разменен вариант"
"D36: Дамски гамбит: Разменен вариант: основно разклонение (5.Bg5 c6 6.Qc2)"
"D37: Дамски гамбит: 5.Bf4"
"D38: Дамски гамбит: Защита Рагозин (4.Nf3 Bb4)"
"D39: Дамски гамбит: Защита Рагозин с 5.Bg5 dxc4"
"D40: Дамски гамбит: с 5.e3"
"D41: Дамски гамбит: с 5.cxd5"
"D42: Дамски гамбит: с 5.cxd5 Nxd5 6.e3 Nc6 7.Bd3"
"D43: Славянска защита: 5.Bg5 h6"
"D44: Славянска защита: Система Ботвинник"
"D45: Славянска защита: 5.e3"
"D46: Славянска защита: 5.e3 Nbd7 6.Bd3, черните избягват Мерано"
"D47: Славянска защита: Мерански вариант"
"D48: Славянска защита: Мерански вариант: 7...b5 8.Bd3 a6"
"D49: Славянска защита: Мерански вариант: основно разклонение с 9.e4 c5 10.e5 cxd4 11.Nxb5"
"D50: Дамски гамбит: Холандско-перуандски гамбит"
"D51: Дамски гамбит: 4.Bg5 Nbd7 подобни разклонения"
"D52: Дамски гамбит: Кембридж-Спрингски вариант"
"D53: Дамски гамбит: 4.Bg5 Be7: Ранно отклонения"
"D54: Дамски гамбит: 4.Bg5 Be7: разклонение без Nf3"
"D55: Дамски гамбит: 4.Bg5 Be7: разклонение без 6...h6 7.Bxf6"
"D56: Дамски гамбит: Защита Ласкер"
"D57: Дамски гамбит: Защита Ласкер: основно разклонение (9.cxd5)"
"D58: Дамски гамбит: Защита Тартаковер"
"D59: Дамски гамбит: Защита Тартаковер: основно разклонение (8.cxd5 Nxd5)"
"D60: Дамски гамбит: Класическа система: необичаен 7-ми ход за белите"
"D61: Дамски гамбит: Класическа система: 7.Qc2"
"D62: Дамски гамбит: Класическа система: 7.Qc2 c5 8 .cxd5"
"D63: Дамски гамбит: Класическа система: 7.Rc1"
"D64: Дамски гамбит: Класическа система: 7.Rc1 c6 8.Qc2"
"D65: Дамски гамбит: Класическа система: 7.Rc1 c6 8.Qc2 a6 9.cxd5"
"D66: Дамски гамбит: Основно разклонение (7.Rc1 c6 8.Bd3)"
"D67: Дамски гамбит: Основно разклонение с 9...Nd5"
"D68: Дамски гамбит: Основно разклонение с 9...Nd5 и 12...e5"
"D69: Дамски гамбит: Основно разклонение с 9...Nd5 и 12...e5 13.dxe5"
"D70: Защита Грюнфелд: необичаен 3-ти ход за белите"
"D71: Защита Грюнфелд: 3.g3 d5 подобни разклонения и 5.cxd5 (без Nf3)"
"D72: Защита Грюнфелд: 5.cxd5 Nxd5 6.e4 Nb6 (без Nf3)"
"D73: Защита Грюнфелд: 5.Nf3"
"D74: Защита Грюнфелд: основно разклонение (5.Nf3 0-0 6.cxd5 Nxd5 7.0-0)"
"D75: Защита Грюнфелд: основно разклонение с 7...c5"
"D76: Защита Грюнфелд: основно разклонение с 7...Nb6"
"D77: Защита Грюнфелд: 6.0-0: различни ответни от 6...c6"
"D78: Защита Грюнфелд: 6.0-0 c6"
"D79: Защита Грюнфелд: Симетричен вариант (6.0-0 c6 7.cxd5 cxd5)"
"D80: Защита Грюнфелд: необичайните  4-ти ход за белите и 4.Bg5"
"D81: Защита Грюнфелд: 4.Qb3"
"D82: Защита Грюнфелд: 4.Bf4"
"D83: Защита Грюнфелд: 4.Bf4 Bg7 5.e3 0-0"
"D84: Защита Грюнфелд: 4.Bf4 Bg7 5.e3 0-0 6.cxd5"
"D85: Защита Грюнфелд: необичаен 7-ми ход за белите и разклонение с 7.Nf3"
"D86: Защита Грюнфелд: Класическо разклонение (7.Bc4)"
"D87: Защита Грюнфелд: Класическо разклонение без ...cxd4"
"D88: Защита Грюнфелд: Класическо разклонение 10.Be3 cxd4 11.cxd4"
"D89: Защита Грюнфелд: Класическо разклонение 10.Be3 cxd4 11.cxd4 Bg4 12.f3 Na5 13.Bd3"
"D90: Защита Грюнфелд: 4.Nf3 Bg7 подобни разклонения"
"D91: Защита Грюнфелд: 4.Nf3 Bg7 5.Bg5"
"D92: Защита Грюнфелд: 4.Nf3 Bg7 5.Bf4"
"D93: Защита Грюнфелд: 4.Nf3 Bg7 5.Bf4 0-0 6.e3"
"D94: Защита Грюнфелд: 4.Nf3 Bg7 5.e3"
"D95: Защита Грюнфелд: 4.Nf3 Bg7 5.e3 0-0 6.Qb3"
"D96: Защита Грюнфелд: Руска система (5.Qb3): подобни разклонения"
"D97: Защита Грюнфелд: Руска система: 7.e4, различни ответни от 7...Bg4"
"D98: Защита Грюнфелд: Руска система: 7.e4 Bg4"
"D99: Защита Грюнфелд: Руска система: 7.e4 Bg4 8.Be3 Nfd7 9.Qb3"