"C00: Френска защита: Необичаен втори  ход за белите"
"C01: Френска защита"
"C02: Френска защита"
"C03: Френска защита: Необичаен 3-ти ход за черните"
"C04: Френска защита: 3...Nc6"
"C05: Френска защита: 3...Nf6 4.e5 Nfd7, 5.f4 и 5.Bd3 подобни"
"C06: Френска защита: 3...Nf6 4.e5 Nfd7 5.Bd3 основни разклонения"
"C07: Френска защита: 3...c5, 4.Ngf3 и 4.exd5 Qxd5"
"C08: Френска защита: 3...c5 4.exd5 exd5 подобни разклонения"
"C09: Френска защита: 3...c5 4.exd5 exd5 5.Ngf3 Nc6"
"C10: Френска защита с 3.Nc3: Необичаен 3-ти ход за черните и 3...dxe4"
"C11: Френска защита: Класическа система: 4.e5 и 4.Bg5 dxe4"
"C12: Френска защита: Класическа Система: Вариант МакКатчен"
"C13: Френска защита: Класическа Система: 4.Bg5 Be7, Атака Алехин-Чатард"
"C14: Френска защита: Класическа Система: 4.Bg5 Be7 основно разклонение"
"C15: Френска защита: 3.Nc3 Bb4: Необичаен 4-ти ход за белите"
"C16: Френска защита: 3.Nc3 Bb4 4.e5: Разклонение без ...c5"
"C17: Френска защита: 3.Nc3 Bb4 4.e5 c5 подобни разклонения"
"C18: Френска защита: 3.Nc3 Bb4: Основно разклонение 7.h4 и 7.Qg4"
"C19: Френска защита: 3.Nc3 Bb4: Основно разклонение 7.Nf3 и 7.a4"
"C20: 1 e4 e5: Необичаен втори ход за белите"
"C21: Северен Гамбит"
"C22: Централен дебют"
"C23: Дебют на офицера: 2...Bc5"
"C24: Дебют на офицера: 2...Nf6"
"C25: Виенска партия: Алтернативното 2...Nf6"
"C26: Виенска партия: 2...Nf6, подобни разклонения"
"C27: Виенска партия: 2...Nf6 3.Bc4 Nxe4"
"C28: Виенска партия: 2...Nf6 3.Bc4 Nc6"
"C29: Виенска партия: 2...Nf6 3.f4"
"C30: Царски гамбит"
"C31: Контрагамбит Фалкбеер: 3.exd5 c6 и 3...e4 подобни разклонения"
"C32: Контрагамбит Фалкбеер: 3.exd5 e4 4.d3 Nf6"
"C33: Царски гамбит: 3.Nc3 и 3.Bc4"
"C34: Царски гамбит: 3.Nf3: 3...Nf6 и 3...d6"
"C35: Царски гамбит: 3.Nf3 Be7"
"C36: Царски гамбит: 3.Nf3 d5"
"C37: Царски гамбит: Гамбит Муцио"
"C38: Царски гамбит: 3.Nf3 g5 4.Bc4 Bg7"
"C39: Царски гамбит: 3.Nf3 g5 4.h4"
"C40: Латишки Гамбит"
"C41: Защита Филидор"
"C42: Русска партия: 3.Nxe5 и Необичаен 3-ти ход за белите"
"C43: Русска партия: 3.d4"
"C44: Дебют Понциани и Шотландски Гамбит"
"C45: Шотландска партия"
"C46: 3.Nc3: Необичаен 3-ти ход за черните"
"C47: Дебют на четирите коня с 4.g3"
"C48: Дебют на четирите коня: 4.Bb5, в отговор на нещо различно от 4...Bb4"
"C49: Дебют на четирите коня: 4.Bb5 Bb4"
"C50: Унгарска защита и Италианска партия"
"C51: Гамбит Эванс: Отказ и Съгласие без 5...Ba5"
"C52: Приет Гамбит Эванс: 5.c3 Ba5"
"C53: Италианска партия"
"C54: Италианска партия: 4.c3 Nf6, основни разклонения с 5.d4 и 5.d3"
"C55: Защита на двата коня: 4.d3, 4.d4 exd4 5.e5 и Атака Макс Ланг"
"C56: Защита на двата коня: 4.d4 exd4 5.0-0 Nxe4"
"C57: Защита на двата коня: Уилкс-Барре/Тракслер и 4.Ng5 d5 5.exd5, Необичаен 5-ти ход за черните"
"C58: Защита на двата коня: 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 подобни"
"C59: Защита на двата коня: 4.Ng5 d5 5.exd5 Na5 5.Bb5+ c6 6.dxc6 bxc6 7.Be2"
"C60: Испанска партия: Необичайни ходове за черните"
"C61: Испанска партия: Защита Берд"
"C62: Испанска партия: Система Стейниц"
"C63: Испанска партия: Защита Шлиман/Яниш"
"C64: Испанска партия: Класическа Защита (3...Bc5) освен 4.0-0 Nf6"
"C65: Испанска партия: Берлинска Защита (3...Nf6), Необичайни разклонения и 4.0-0 Bc5"
"C66: Испанска партия: Система Стейниц"
"C67: Испанска партия: Берлинска Защита: 4.0-0 Nxe4"
"C68: Испанска партия: Разменен вариант, подобни"
"C69: Испанска партия: Разменен вариант с 5.0-0 f6"
"C70: Испанска партия: 3...a6 4.Ba4, Норвежски и отложен Шлиман"
"C71: Испанска партия: Система Стейниц, подобни"
"C72: Испанска партия: Система Стейниц: 5.0-0"
"C73: Испанска партия: Система Стейниц: 5.Bxc6+"
"C74: Испанска партия: Система Стейниц: 5.c3 f5"
"C75: Испанска партия: Система Стейниц: 5.c3 Bd7 6.d4 без ...g6"
"C76: Испанска партия: Система Стейниц: 5.c3 Bd7 6.d4 g6"
"C77: Испанска партия: 3...a6 4.Ba4 Nf6, Необичайни разклонения"
"C78: Испанска партия: Архангелски вариант"
"C79: Испанска партия: Разклонения с 3...a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 d6"
"C80: Испанска партия: Подобни разклонения и 9.Nbd2"
"C81: Испанска партия: Вариант Керес (9.Qe2)"
"C82: Испанска партия: 9.c3 без 9...Be7"
"C83: Испанска партия: 9.c3 Be7"
"C84: Испанска партия: Необичаен 6-ти ход за белите"
"C85: Испанска партия: Вариант с отложени размени"
"C86: Испанска партия: Атака Форрал"
"C87: Испанска партия: вариант Стейниц 6.Re1 d6"
"C88: Испанска партия: Система анти-Маршал"
"C89: Испанска партия: Атака Маршал"
"C90: Испанска партия с 7...d6: Ранно отклонения"
"C91: Испанска партия: 7...d6 8.c3 0-0 9.d4"
"C92: Испанска партия: 9...Be6, Варианты Карпов и Флор-Зайцев"
"C93: Испанска партия: Вариант Смислов"
"C94: Испанска партия: Вариант Брайер с 10.d3"
"C95: Испанска партия: Вариант Брайер с 10.d4"
"C96: Испанска партия: Защита Чигорин: 11.d4, ответен освен  11...Qc7"
"C97: Испанска партия: Защита Чигорин: 11.d4 Qc7, подобни разклонения"
"C98: Испанска партия: Защита Чигорин: 11.d4 Qc7 12.Nbd2 Nc6"
"C99: Испанска партия: Защита Чигорин: 11.d4 Qc7 12.Nbd2 cxd4"