"B00: Защита Нимцович"
"B01: Скандинавска защита"
"B02: Защита Алехин: Вариант Чейз и разклонение с ранното Nc3"
"B03: Защита Алехин: Атака на четирите пешки"
"B04: Защита Алехин: 4.Nf3"
"B05: Защита Алехин: 4.Nf3 Bg4"
"B06: Съвременна защита и Пирц: Система Робач (Модерен вариант)
Система Робач (Атака на трите пешки)
Система Робач (Псевдо-австрийска атака)
Система Робач (Вариант на двата коня)
Система Пирц-Робач (4.Be3 c6)
Система Пирц-Робач (4.Be3 e5)
Система Пирц-Робач (4.Be3 Nf6)
Система Пирц-Робач (4.Be3 Nh6)
Система Пирц-Робач (4.Be3 Nd7)
Система Пирц-Робач (4.Be3 b6)
Система Пирц-Робач (4.Be3 a6)
Система Пирц-Робач (Вариант Гургенидзе - Bc4)
Система Пирц-Робач (Bg5)
Система Пирц-Робач (4.Bc4)
Система Пирц-Робач (4.Be2)
Система Пирц-Робач (Вариант Геллер)
Система Пирц-Робач (4.c4)
Система Пирц-Робач (Норвежки вариант)
"B07: Защита Уфимцев: Смесени системи"
"B08: Защита Уфимцев: Класическа система (Вариант на двата коня)
Класическа система (с h3 за белите)
Класическа система (5.Be2)"
"B09: Защита Уфимцев: Австрийска атака (6.Be3)
Австрийска атака (6.e5)
Австрийска атака (6.Bd3)
Австрийска атака (Дракон структура)
Австрийска атака (Вариант Любоевич)"
"B10: Защита Каро-Кан: 2.d3 и 2.c4"
"B11: Защита Каро-Кан: Вариант на двата коня"
"B12: Защита Каро-Кан"
"B13: Защита Каро-Кан: Атака Панов-Ботвиник"
"B14: Защита Каро-Кан: Атака Панов-Ботвиник с 5...e6 и 5...g6"
"B15: Защита Каро-Кан: 3.Nc3: 3...g6 и 3...dxe4 4 Nxe4 Nf6 5.Nxf6+ exf6"
"B16: Защита Каро-Кан: Вариант Бронштейн-Ларсен"
"B17: Защита Каро-Кан: Съвременно разклонение (4...Nd7)"
"B18: Защита Каро-Кан: 4...Bf5"
"B19: Защита Каро-Кан: 4...Bf5 основно разклонение"
"B20: Сицилианска защита: Необичаен втори ход за белите"
"B21: Сицилианска защита: 2.f4 и Гамбит Морра"
"B22: Сицилианска защита: 2.c3"
"B23: Сицилианска защита: Разклонение без g3"
"B24: Сицилианска защита: 3.g3"
"B25: Сицилианска защита: 3.g3, разклонение без ранното Be3"
"B26: Сицилианска защита: 3.g3, разклонение с ранното Be3"
"B27: Сицилианска защита: 2.Nf3, необичаен втори ход за черните"
"B28: Сицилианска защита: 2.Nf3 a6 (Вариант О'Кели)"
"B29: Сицилианска защита: 2.Nf3 Nf6 (Вариант Нимцович)"
"B30: Сицилианска защита: 2...Nc6 3.Bb5, разклонение без ...g6"
"B31: Сицилианска защита: 2...Nc6 3.Bb5 g6"
"B32: Сицилианска защита: Вариант Левентал и Калашников"
"B33: Сицилианска защита: Вариант Пеликан и Свешников"
"B34: Сицилианска защита: Вариант Дракон с 5.Nc3: Подобни"
"B35: Сицилианска защита: Вариант Дракон с 5.Nc3: основно разклонение"
"B36: Сицилианска защита: Система Мароци: вариант Гургенидзе"
"B37: Сицилианска защита: Система Мароци с 5...Bg7, подобни"
"B38: Сицилианска защита: Система Мароци с 5...Bg7 и 7...0-0"
"B39: Сицилианска защита: Система Мароци с 5...Bg7 и 7...Ng4"
"B40: Сицилианска защита: 2...e6, Необичайно разклонение"
"B41: Сицилианска защита: Вариант Кан: 5.c4"
"B42: Сицилианска защита: Вариант Кан: 5.Bd3"
"B43: Сицилианска защита: Вариант Кан: 5.Nc3"
"B44: Сицилианска защита: Вариант Тайманов: 5.Nb5"
"B45: Сицилианска защита: Вариант на четирите коня"
"B46: Сицилианска защита: Вариант Тайманов: 5.Nc3 a6"
"B47: Сицилианска защита: Вариант Тайманов: 5.Nc3 Qc7 6.f4, 6.g3 и 6.Be2"
"B48: Сицилианска защита: Вариант Тайманов: 5.Nc3 Qc7 6.Be3 a6 без Be2"
"B49: Сицилианска защита: Вариант Тайманов: 5.Nc3 Qc7 6.Be3 a6 7.Be2"
"B50: Сицилианска защита: 2...d6, Синтез"
"B51: Сицилианска защита: Московски вариант (3.Bb5+) без 3...Bd7"
"B52: Сицилианска защита: Московски вариант с 3...Bd7"
"B53: Сицилианска защита: 2...d6: Разклонение с Qxd4"
"B54: Сицилианска защита: 2...d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4, Необичайно разклонение"
"B55: Сицилианска защита: 2...d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.f3"
"B56: Сицилианска защита: Необичайно разклонение"
"B57: Сицилианска защита: Атака Созин с 6...Qb6"
"B58: Сицилианска защита: 6.Be2"
"B59: Сицилианска защита: 6.Be2 e5 7.Nb3"
"B60: Сицилианска защита: Атака Раузер: Необичаен 6-ти ход за Черните и 6...Bd7 без 7.Qd2"
"B61: Сицилианска защита: Атака Раузер: 6...Bd7 7.Qd2"
"B62: Сицилианска защита: Атака Раузер: 6...e6: Необичаен 7-ми  ход за Белите"
"B63: Сицилианска защита: Атака Раузер: 7...Be7 и необичаен 7-ми ход за черните"
"B64: Сицилианска защита: Атака Раузер: 7...Be7 8.0-0-0 0-0 9.f4 без 9...Nxd4"
"B65: Сицилианска защита: Атака Раузер: 7...Be7 8.0-0-0 0-0 9.f4 Nxd4"
"B66: Сицилианска защита: Атака Раузер: 7...a6 8.0-0-0 h6"
"B67: Сицилианска защита: Атака Раузер: 7...a6 8.0-0-0 Bd7, разклонение  без 9.f4 Be7"
"B68: Сицилианска защита: Атака Раузер: 7...a6 8.0-0-0 Bd7 9.f4 Be7"
"B69: Сицилианска защита: Атака Раузер: 7...a6 8.0-0-0 Bd7 9.f4 Be7 10.Nf3 b5 11.Bxf6"
"B70: Сицилианска защита: Класическа система"
"B71: Сицилианска защита: 6.f4"
"B72: Сицилианска защита: 6.Be3, разклонение с h3+Bc4 и подобни"
"B73: Сицилианска защита: Класическа система без 9.Nb3"
"B74: Сицилианска защита: Класическа система с 9.Nb3"
"B75: Сицилианска защита: Югославска атака, Синтез"
"B76: Сицилианска защита: Югославска атака, 9.g4 и 9.0-0-0"
"B77: Сицилианска защита: Югославска атака, 9.Bc4 подобни"
"B78: Сицилианска защита: Югославска атака, 9.Bc4 Bd7 10.0-0-0 Rc8"
"B79: Сицилианска защита: Югославска атака, 9.Bc4 Bd7 10.0-0-0 Qa5"
"B80: Сицилианска защита: 6.g3 и 6.Be3"
"B81: Сицилианска защита: Атака Керес"
"B82: Сицилианска защита: 6.f4"
"B83: Сицилианска защита: 6.Be2, разклонение без ...a6"
"B84: Сицилианска защита: 6.Be2 a6, разклонение без ранното Be3"
"B85: Сицилианска защита: 6.Be2 a6, разклонение с ранното Be3"
"B86: Сицилианска защита: Вариант Найдорф: 6.Bc4, без ранното ...b5"
"B87: Сицилианска защита: Вариант Найдорф: 6.Bc4, с ранното ...b5"
"B88: Сицилианска защита: Атака Созин"
"B89: Сицилианска защита: Атака Велимирович"
"B90: Сицилианска защита: Необичайни ходове за белите, 6.Be3 Ng4 и 6.Be3 e5"
"B91: Сицилианска защита: 6.g3"
"B92: Сицилианска защита: 6.Be2"
"B93: Сицилианска защита: 6.f4"
"B94: Сицилианска защита: 6.Bg5 Nbd7"
"B95: Сицилианска защита: 6.Bg5 e6, необичаен 7-ми ход за белите"
"B96: Сицилианска защита: 6.Bg5 e6 7.f4, разклонение не такива както 7...Qb6 и 7...Be7"
"B97: Сицилианска защита: Отровна пешка"
"B98: Сицилианска защита: 6.Bg5 e6 7.f4 Be7, подобни"
"B99: Сицилианска защита: 6.Bg5 e6 7.f4 Be7 8.Qf3 Qc7 9.0-0-0 Nbd7"