Индекс на статията

Сега да преминем към разглеждането на следващата крачка в областта на развитието на шахматните компютри. Постепенно мощността на процесорите за персонални компютри и неголемите мултипроцесорни системи нараснаха, което позволило да се усъвършенстват шахматните програми достигайки гросмайсторско ниво на игра без привличането на суперкомпютри.

Да продължим с мача Крамник - deep Fritz. Мача се състоял от осем партии, и така се получило, че той се разделил някак си на две половини. В първите четири партии Крамник явно се придържал към грамотна анти-компютърна стратегия. Той разменял дамите и преминавал в сложен многофигурен ендшпил. Тактиката в тях не била особено много, а големият брой фигури не позволявало на компютъра задълбочено да пресмята вариантите , така че да вижда дългосрочно последствията от своите стратегически грешки. Тоест, компютъра не можел правилно да избира ходовете тъй като неговите резултати биха се проявили извън пределите на неговите изчислителни възможности. Да предположим че той пресмята до шестия ход, а последствията настъпват на десетия, и програмата не може да различи лошият ход от добрия. При отсъствието на дами се забавя компютъра с няколко хода и все пак мат. А в ендшпила често пъти са нужни десетки очевидни, но планови ходове така че да се развие позиционното преимущество в материално. В крайна сметка Крамник в две партии победил, в две партии компютъра, а благодарение на неточностите на Крамник в реализацията на преимуществото се отдало на програмата да направи мача равен.

В първата партия компютъра имал по-добър эндшпил, но това било съвършено безполезно, тъй като той да го играе не умеел. В третата Крамник влязъл в эндшпиль с двойка сдвоени пешки. Факт е че за компютъра сдвоените пешки в эндшпила - това вече е преимущество, а ако съперника има двойка сдвоени пешки, то компютъра ще оцени своето преимущество по-голямо от това с пешка в повече. А всъщност позицията била равна. Компютъра това не може да разбере. Той започнал рязко да играе за победа и бързо загубил.

Но в началото на втората половина от мача на Крамник изглежда му станало скучно, и той за начало не видял коня в един ход и се предал. В следващата партия той решил да поатакува, жертвайки просто така офицера за няколко пешки, примамвайки вражеският цар извън неговото убежище. Но да завърши матовата атака така и не му се отдало и той загубил. Компютъра е много силен в позиции с тип изчисляване, а за Крамник, е възможно някъде да е допуснал неточности. В оставащите партии яростта му изчезнала, и в последните две партии съперниците стояли всеки в своята половина на дъската, не рискувайки с преминаване на границата.

Всъщност, по-ранна версия на тази програма играла с гросмайсторите в супер турнира в Дортмунд. Отначало шахматистите не знаели как да се борят с нея и само се спасявали. Тогава само на един се отдало да спечели и се изяснило нейното слабо место. Тя закрити позиции играела лошо.