Белите се предават предвид варианта, 45. Rd2 Nxd2 46. Qxd6 Rxe3 47. Qxe6+ Kh8 48. Qf6+ Qxf6 49. exf6 Nf3+