Индекс на статията

№1.
 Вахтел - Мишел, 1953
Черният цар няма нито един ход. Искаме да използваме това по някакъв начин. Нищо обаче не дава 1. bd6 поради 1.... rc3+ 2. kb2 rc6, и белите губят пешката  на a4.
Не е добре също и 1. be5 предвид 1.... rc4 2. re6 rxa4+. Изхождайки от разгледаните варианти, разбираме че за да се запази пешката на a4, белите обезателно трябва да играят 1. re5, принуждавайки размяната на топовете. Именно този ход бил игран в партията. Сега на 1.... rxe5 ще последва 2. bxe5 b5 3. bc7#, и затова черните се предали.
(1 точка).

№2.
 Нейманис - Михайлов, Вентспилс, 1986
1. rh7+!
Относително често срещаща се жертва. По тази причина такава жертва наричаме типична. 1.... kxh7 2. qf7+ kh6 3. rh1+ kg5 4. rh5+ gxh5 5. qxh5#.
Може, разбира се и 5. qg7#, но това вече е въпрос на вкус.
(2 точки).

№3.
 Ионер - Стадда, Швейцария, 1938
1.... rh1+ 2. kg3 rxh3+!3. gxh3? на което има 3. ... qg1#, не може 3. kxh3? поради 3.... qh1+ 4. kg3 qh4#. На белите им остава само един ход - 3. kg4, но тогава 3.... rh4+ 4. kg3 rh3+, и реми с вечен шах. В партията това останало извън (кадъра), но скоро опонентите подписали мирно споразумение, след 2.... rxh3
Сега за точките които сами трябва да начислите. Ако вие сте стигнали до заключението, че като закономерен резултат се явява ремито, то получавате максимални точки. Ако обаче отговора 3. kg4 Вие не сте го разглеждали, тогава вземате половината точки. Те може изобщо да не бъдат, но както се предполага, в турнирна партия за да направите реми хода 3. kg4, вие обезателно бихте го намерили. (2 точки).

№4.
 Клингебил — Завацки, Дортмунд, 1987
Бялата дама се явява единствената фигура, от която черният цар може да бъде застрашен. До колко сериозна  е опасността, може да се съди от следния вариант 1. ... bxc3? (с идея на 2. qxc3, постигайки материално преимущество посредством 2.... re2 3. kh3 re3) 2. qd8+ kf7 3.qf8+ ke6 4. qe7+ kf5 5. g4+! kxg4 6. qg5#. Следователно 1.... bd4!, прикривайки пътя на дамата към полето d8. След 2. bb4? rh1+! белите се предали. Не спасявало и 2. kh3, тогава в този случай, продължавайки 2.... re3 3. ne4 rxd3 4. nxf2 bxf2, черните оставали с качество в повече. (3 точки).

№5.
 Хансен - Веддер, Вейк-ан-Зее, 1994
1. dxc5! bxb2 (Иначе белите просто остават  с фигура в повече). 2. be6+. Черните се предали. При всяко отстъпление с царя, белите дават мат: 2. ... kf8 3. ng6+ ke8 4.qf7# или 2. ... kh8 3. ng6+ hxg6 4. qh3+ qh4 5. qxh4#.
(3 точки).

6.
Боровиков — Александров, Краматорск. 2001
1. ... nf2+ 2. rxf2 rd1+ 3. bg1 rgxg1+ (3. ... rdxg1 4. kh2) 4. kh2 rh1+ 5. kg3 rdg1+. предвид загубата на топ белите се предали. Да отбележим че освен 5...  rdg1+ печелело  и 5.... rd3+, например, 6. kg4 rg1+
 (3 точки).

№7.
Габран - Рожлапа, Рига, 1971
1. qh5! gxh5 (В партията  след 1.... bh4 2. qxh7+ черните се предали). 2. rg3+ ng7 3. rxg7+ kh8 4. rxf7+ bf6 (ако 4. ... kg8, то «мелница» белите получават повече: 5. rg7+ kh8 6. rxe7+) 5. bxf6+ kg8 6. rxd7 rxf6 7. ra7. (1 точка).

№8.
 Баланель — Питлаковски, Марианске-Лазне, 1951
Численото преимущество в атака позволило на черните бързо да решат съдбата на партията в своя полза. 1.... rg6 2. gxh3 (след 2. g3 bxf1 3. bxе4 dxe4 4. rxf1 qh5, черните в допълнение към атаката биха имали и качество в повече). 2.... qg1+! Не желаейки на следващия ход да получат мат, белите се предали.
(1 точка).

№9.
 Майлс - Хорт, Амстердам, 1983
В партията белите избрали 1. rd7? и след 1.... rg8 неочаквано забелязали че удовлетворителна защита от мата няма. И след като направили по инерция хода 2. e4, се предали, без да изчакат очевидното 2.... dxe4 3. ke3 rxf3+ 4. kе2 rfxg3 (4.... rgxg3). Ако белите бяха по внимателни те щяха навреме да забележат какви облаци се сгъстяват над техния цар. За да ги разпръснат те трябваше веднага да здвоят топовете по седмия хоризонтал (1. raa7), като по този начин ангажират черния топ на f8 да защитава пешката на f7. В този случай ремито веднага ставаше очевидно.
(3 точки).

№10.
 Симагин — Разуваев, Москва, 1967
След 1. nd7 станало ясно че не може 1.... qxd7? поради 2. bxh7+ kh8 3. bf5+. Черните отвърнали 1.... ng6, оставайки без качества и след 20 хода признали своето поражение.
(2 точки).

№11.
 Инкьов - Захариев, България, 1980
Ако вие сте решили да изберете продължението 1. kd3 rc8 2. ke4 rxc6 3. kd5, вярвайки че белите са длъжни да удържат победа, то Вашата оценка за позицията, разбира се е правилна. За да я потвърдим даваме един вариант: 3.... rc7 4. kd6 rf7 5. c6 rf6+ 6. kc7 d3 7. kb7 d2 8. nc3 rxf3 9. c7 rf7 10. kb8. В същото време трябва да се отбележи че белите спечелили много по-бързо, като на тях им е трябвало само един ход - 1. nb6! и Черните се предали, тъй като след 1.... axb6 2. c7 rc8 3. cxb6 пешките са неудържими. Пътя по който тръгнали белите, по наше мнение, е по-привлекателен, но и отправяйки се по другия начин (1. kd3), Вие с заданието сте се справили.
(1 точка).

№12.
 Страутиниш - Витол, кореспондентна, 1963-64
Основното нещо на което трябва да се обърне внимание е на задържалият се в центъра черен цар. За атака по него една дама е малко, необходимо е да се включат и други фигури. 1. rxf4! Чрез тази жертва белите решават веднага няколко задачи, най-важните от които се явяват като отстраняването на пешката на съперника по линията «e» и унищожаването на единият от защитниците на полето d5. 1.... exf4 2. nd5 qd8 (още по-лошо е 2.... bxd5, например 3 . exd5+ kf8 4. qh6+ rg7 5. d6, и черните, за да не получат мат, са длъжни да се разделят с дамата си). 3. qd6. Черните се предали. На 3.. f6 даже простото 4. nxf6+ kf7 5. nxg8 qxg8 6. qxf4 води до позиция с три пешки в повече за белите. Ако вместо хода 3. qd6 Вие сте предпочели хода 3. qe5+, то в връзка с това че след 3.... kf8 4. qd6+ kg7 5. f6+ kh8 6. qe7 rg4 възникват определени сложности, за което следва да намалите числото от набраните от вас точки с една.
(3 точки).

КРИТЕРИИ за оценяването на събраните точки от ТЕСТа

Показаният от вас резултат 0-4 е доволно слаб, но ви съветваме да не се отчайвате: Всичко е поправимо. За тази цел ви препоръчваме първо да изучавате «Тестове  по тактика за шахматисти за трети разряд».

5-8
 Да се доближите по сила към настоящия втори разряд ви остава малко, но не бива да се ласкаете особено, Количеството натрупани от вас точки все пак е малко.

8-13
 Какво, какво! Вие имате втори разряд, но ако искате да претендирате за повече, тогава не се занимавайте от време на време, а системно.

14-18
 Една част от пътя към първи разряд вече е преминат. Това красноречиво е доказано от резултата показан от вас.

19-22
 Вече в един от наближаващите турнири Вие можете да покриете норма  за първи разряд.

23 и повече
 ако ви попитат с каква сила играете,  то можете смело да отговорите: «С сила първи разряд, и не по-малко!»