Търсете силния ход
откъс от книгата на Александр Шашин - ИЩУ СИЛЬНЕЙШИЙ ХОД

Главната цел по време на игра, това  е настойчивото и упорито търсене на  силния ход. За това е нужен универсален метод. Метод, работещ в всяка възможна позиция. Върха на върховете, резултат от резултатите, това е апотеоз на цялата наша дейност – драйв схема на алгоритмите за търсене на силния ход. Тази драйв схема  на алгоритмите – плът от плътта на универсалния метод. Тя не е нищо друго освен едно от възможните превъплъщения от думи в дела в нашият метод. Иначе казано, тази схема е нашата крайна цел… Сега Нашата задача е ние да решаваме (разшифроваме) тази схема. Надявам се и съм уверен че вие вече сте успели да намерите нужната страница и че  вашето първо запознаване се е състояло с драйв схемата на алгоритмите за търсене на силния ход… Какво виждате там? Има три зони, разположени по оста “p”. И там има пет параметъра – от “m” до (…). Две първични "кошници" с информация. Ще започна с "кошницата", пълна с параметри които са пет. А именно: “m”, “p”, определени, третия по ред, "таинствен" и засега безименен параметър и параметрите k и (…). Какво е това? Отговарям: Това са параметрите на шахматните позиции. Това са пет числа. Тези пет числа са шифъра. Така всяка позиция има своя код, свой етикет. За какво отговарят всички тези пет параметъра в тази схема? Ще бъда кратък: 1 параметър “m” – за материалния фактор в шахматната позиция,
2 параметър “p” – за фактора шахматно време,
3 параметър – за фактора безопасност в шахматната позиция,
4 параметър k отговаря за един от двата пространствени фактора в шахматната позиция,
5 параметър (…) – за втория пространствен фактор.

В този момент сега ни е достатъчно да осъзнаем само две прости неща. А именно: петте параметъра ги има в всяка позиция. Повтарям: В всяка позиция съществуват време и пространство. И второто: пет параметъра - петте числа са кода в  всяка зона. Добавям: При нас няма да има изоставени на произвола позиции. При нас няма да има позиции - сираци. Всички позиции без изключение обезателно ще намерят своята зона. Следващата крачка. Втората "кошница"… Бездънната "кошница", пълна до-горе с трилиони трилиони трилиони шахматни позиции – безброй. Една, обща за всички тези позиции - преголяма "кошница" разделена на три зони, и за търсенето на силния ход в всяка от тези зони отговаря съответстващ алгоритъм. За зоната на Тал  ще отговаря алгоритъма на Тал алгоритъма за атака по материалните шахматни мишени. Ние основателно ще се запознаем с алгоритъма на Тал в втората глава на тази част от книгата. При нас Тал ще отговаря за търсенето на силния ход при атака. За зоната на безопасност - Капабланка. При нас ще отговаря алгоритъма на Капабланка (стратегически алгоритъм за търсене на силния ход). Ние основателно ще се запознаем с алгоритъма на Капабланка в третата глава. Капабланка ще отговаря за нас за търсенето на силния ход при стратегическа игра. И, накрая, за зоната на Петросян за нас ще отговаря алгоритъма на Петросян (алгоритъма на защитата), и ние основателно ще се запознаем с този алгоритъм в четвъртата глава. Петросян ще отговаря при нас за търсенето на силния ход при защита.

Алгоритмите на Тал, Капабланка и Петросян покриват целият единен и неделим спектър на всички шахматни атаки и защити. Тези алгоритми са фундаментални. На тях се крепи цялата мъдрост на шахматната игра. Те ще ни дадат надежда – ще ни приближат до нашата мечта. Мечтата – силния ход в всяка зададена позиция. Ние искаме силния ход. Да отидем по-далеко… В петата глава… какво има там? Отговарям: там са смесените алгоритми, то ест ТК-, КП- и ТКП- алгоритмите за търсене на силния ход. ТК- и КП- алгоритмите запълват "пропуските" между съседните алгоритми, а ТКП-алгоритъма ще отговаря за сложните (свръх-сложните) позиции. Тези три по-горе споменати алгоритми за нас ще бъдат не фундаментални и… необичайно  интересни алгоритми!

Петте параметъра на шахматната позиция са фундаментални и не фундаментални алгоритми от драйв схемата на алгоритмите за търсене на силния ход. Всичко това е нашата шахматна обитаема среда. И ние трябва да направим това место наша родна шахматна къща. Източна пословица гласи: Големият път започва с първата стъпка, и ние много скоро ще направим тази крачка. Ах по пътя на мечтата. По безкрайния шахматен път. Нас ще ни водят най-силните от най-силните шахматисти – нашата  благодарност е безгранична. И ако ние желаем да бъдем техни достойни ученици, то ние обезателно и беззаветно трябва да служим за делото  на шахматната истина. Истината в шахмата е в силния ход! Нашата идеална цел е безпогрешна игра в всяка възможна позиция. Цел недостижима. Желанието да се овладее е вечно.

Нашата конкретна цел сега е да направим разбор по точки на следната партия на Тал. Това е партия срещу Толуш, и в анализа на тази партия ще ни помага самият  Каспаров. Готови ли сте?