Индекс на статията

Основни идеи за атака по рокада с фианкето

Източник: xchess.ru

Изучавайки достатъчно голям брой партии, вие бихте сформирали определени модели, които ще ви помогнат в атаката по рокадата с фианкето. Такава крепост не е така лесно да се сломи, тоест защитаващата се страна има пешка на "g3" (g6 за черните), която контролира ключовите полета (f4 и h4), а освен това и офицера на "g2" (g7), който обикновено се счита за силна фигура. В всеки случай има общи атакуващи идеи, които трябва да се знаят от всеки играч, за да умее да разрушава дадена крепост на царя: Движението на пешката по "h" има идеята да се (убият два заека с един куршум): Първо: Разкриване на линията "H", второ: Да се отслаби пункта "g3" (g6) след размяната на пешките. В последствие това може да се използва, жертвайки фигура за две пешки, така че окончателно да бъде разрушено прикритието на царя; Размяна на фианкетирания офицер. Тази идея се среща преди всичко когато офицера бива разменен и по този начин се отслабват полетата "f3" (f6) и "h3" (h6), които могат да бъдат използвани за нахлуване; Третата идея се заключава в това, да се блокира фианкетирания офицер, премествайки пешката на "e4" (e5), контролирайки така полето "f3" (f6), което прави офицера пасивен. По-късно атакуващата страна може да използва полето "f3" (f6) за нахлуване; Накрая следва да споменем за пешечното настъпление "f4" (f5), с цел отслабване на пешечната структура на царския фланг, аналогично както при настъплението на пешката по "h".

Сега да преминем към някои примери. Препоръчваме внимателно да ги изучите и разберете повтарящите се заплахи, независимо от различните позиции.