Индекс на статията

Имитация на размяна

Александр Терехин (от книгата: 50 стратегически прийома).

Този прийом се прилага изключително широко в различни ситуации. Същността на този мотив се заключава в това, когато се предлага пешечна размяна и опонента вземе нашата пешка с своята, то другата наша пешка отказвайки се от размяната преминава покрай противниковата. Тези цели са разнообразни и не се поддават на ясна класификация.