Индекс на статията

Размяната на g6 (g3)

Александр Терехин

Правила

При размяна на g6 (g3) следва да се взема с пешката "h" (hxg), което позволява да се съхрани компактно пешечната маса, но има и изключения: (fxg).

Вземането (hxg) е неудачно, ако опонента може да създаде атака чрез дамата плюс коня по линията "h". В този случай трябва да се вземе (fxg), за да го има хода h7-h6 (h2-h3), отразявайки атаката.

Схема на защита от атаката, дама плюс кон: Вземането (hxg) е неудачно, ако съперника може да създаде атака чрез дамата плюс пешка и топ по линиите "h" "g". В такива случаи трябва да се вземе с пешката "f" (fxg) не допускайки разкриването на линиите "h" и "g”".

Схема на защита от атака, дама плюс пешка и топ: В случай на (h4-h5), черните разменят на "h5", след което (h7-h6), което крайно би затруднило атаката на белите. Възможно е предварителното (h7-h6) (при условие че пешката на "g6" е защитена, така че при хода (h4-h5) да се отговори (g6-g5), не допускайки разкриването на линията.