Индекс на статията

Психология на шахматните грешки

8 основни типа

Днес ще поговорим за психологията на шахматните грешки или просто, защо шахматистите ги допускат. Ако вашата цел е да повишите силата на вашата игра, то за начало трябва да определите типа на вашите грешки. Само тогава вие бихте могли да ги предотвратявате.

Нека да разгледаме статията Психология на шахматните грешки, която била публикувана в (Шахматном листке) №19 през 1928 г. от Ильин-Женевский. В нея се обсъждат най-разпространените типове шахматни грешки, основани на собствения опит на автора, играл против такива велики шахматисти, като Алехин, Ласкер и др. Изучаването на произведенията на шахматното изкуство ни води до цяла поредица от много люпупитни и поучителни проблеми. Повечето от тези проблеми не само че не са изучени от нас, но даже не са и на преден план за разрешаването им. Ние разглеждаме отделни партии, наслаждаваме се на странното преплитане на фигурите по шахматната дъска, възхищаваме се на дълбоко замислените комбинации, съжаляваме за допуснатите грешки, но строго научен подход за изучаването на шахматното творчество ние нямаме. Ние можем детайлно да проанализираме партии, ние можем да показваме на противника редица изпуснати печеливши варианти, но въз основа на хиляди изиграни партии, не можем да определим кои елементи съставляват шахматната победа. Тоест не че не можем, но просто някак си не мислим по тия въпроси. Тези въпроси още очакват своите изследователи. Ще дойде времето когато ще се появят шахматисти изследователи които ще създадат строга класификация на всички способи за построяване на партията (това няма да бъде прост подбор на дебютни варианти, които ние сега имаме), а провеждането на атака и защита и накрая, осъществяването на печелившите идеи.

Трябва да отбележа че тази статия се явява само като моя скромна първа стъпка в тази посока. Трудно е след като съм нахлул в неизследвана област, веднага да претендирам за каквито и да било сериозни познания. Колумб също открил не Америка, а само брега на който е стоял.

И така, нека да преминем по същество към повдигнатия въпрос. Изучавайки от своята продължителна шахматна дейност огромното количество от всякакъв род изиграни партии, аз установих някои типови грешки, които периодично отново и отново се повтарят. Всички тези грешки имат психологическа основа. Запознаването с тях е интересно не само от гледна точка на задълбоченото изучаване на шахматното творчество, но и от практическа гледна точка. Изяснявайки за себе си същността на негативното явления, ние ще намерим и средството за неговото преодоляване. Има много такива типови грешки, и ще се спра само на някои от тях, илюстрирайки ги предимно с прийоми от собствената ми шахматна практика. От всеки един тип ще приведа само по един пример, а всеки читател несъмнено сам може да ги допълни с редица аналогични примери от практиката на собствените си състезания.