Какво е нужно да знаем  за да напредваме в Шахмата!
Всичко необходимо за извеждане на техниката на игра към следващо ниво.
Как да използваме на практика шахматните ресурси за да можем да печелим често?   
Много шахматисти са изправени пред проблема със стагнацията – спиране на спортното им  развитие. И тогава,  за да повишат нивото си на игра, те започват да търсят източници на знания. За щастие днес съществуват хиляди книги и открити интернет ресурси за различни шахматни теми: дебют, стратегия, тактика, различни сборници с партии, монографии на известни гросмайстори и т.н.
В желанието си да подобрят шахматните си умение, те купуват или изтеглят десетки обемни книги по шахмат и започват да ги изучават. В резултат на това, те губят месеци за: Анализ на съмнителни дебютни схеми, запомняне на варианти, които по-скоро няма да играят на практика, Изучаване на сложни и редки ендшпили, Решаване на «нереални» тактически задачи. И ако след една година при такива тренировки, зададете въпроса, с колко е повишил своето ниво, в 95% от случаите отговора би бил, или “въобще никак”, или ще се изясни че нивото на игра се е вдигнало, но съвсем незначително.
В същото време за играчите изглеждало че те всичко са вложили: време, пари и търпение, но не са получили нужният за тях резултат.
И така, защо нямаме напредък?
Практиката показва че самостоятелното, несистемното обучение е практически безполезно, тъй като 95 от 100 шахматисти правят 3 основни грешки:
Те не разбират какво да изучават и как.
Играчите губят 99% от драгоценното си време за изучаване на ненужни неща, и правят това неправилно, което води до незначителен напредък, или въобще без полза. Те получават "пасивни" знания от четене на шахматни книги                   
По време на игра, играча просто не е способен да ги прилага, което прави тези знания безполезни за изхода от партията. Те не знаят на какво да обръщат внимание и какво е нужно да се отчита по време на игра. Повечето от играчите нямат критичен набор от умения, които са необходими за победи в шахматни турнири.

А сега да видим какво е нужно да изучавате за да постигнете максимални резултати.
метод за дебютна подготовка, който би ви позволил да спестявате много време при изучаването на дебютни варианти, много е важно да коментирате своите партии, да умеете да намирате эфективния  ход в сложни позиции, как да играете "със" и против изолирана пешка, което би увеличило вашите шансове на печалба. Използвайки тези прости правила, вие ще имате ясен план, който може да бъде прилаган към повечето от тези видове позиции. Ще можете да оценявате вашето шахматно ниво и да получавате точна представа за това, къде се намирате И много друго! Изучаването на най-важните позиционни идеи, позволяващи на всеки играч без значение от нивото му бързо да разбере най-важните принципи, да формира свой собствен дебютен репертоар, эфективно да се подготвя против  съперника и да формира собствени бази от игри. Изучаване на най-важните позиционни елементи. Познавайки ги, всеки играч би получавал мигновено преимущество. Важно е да се изучават разностранните рокади, плюсовете и минусите на всяка пешечна структура, в това число, и най-разпространените  планове и основни идеи при мителшпилна игра. Задълбоченото разбиране  на мителшпила ще ви позволи в буквалния смисъл да смазвате съперниците си. Необходимо е да се оценява важността на контрола на откритите линии, в това число, способите за тяхното създаване при собствените игри, което би ви давало стабилно позиционно преимущество. Трябва да се знае и за атаката на пешечното малцинство. Тя се явява много важна и разпространена идея в мителшпила, която играчите-любители често неправилно разбират. Вие трябва ефективно  да използвате небалансираните пешечни структури, за да получавате сериозно преимущество. Нужно е да разбирате идеите, лежащи в основата на жертвата на качество и кога да ги прилагате. Тази техника ще ви помогне да побеждавате в игри, когато стандартните  способи не работят. Задължително е да знаете за силата на двата офицера, включително и случаите, в които трябва да бъдат разменени и кога не трябва. Трябва да знаете за важността на осмия хоризонтал и най-разпространените идеи, които ще ви помогнат да побеждавате, използвайки този важен набор от полета. Нужно е да изучавате концепцията на силните и слабите полета внай-малки подробности, което ще ви позволи по-ефективно да разполагате своите фигури, увеличавайки тяхната сила. Трябва да знаете за важността на форпоста и за това в кои позиции той става  най-важен  и на кои полета следва да поставяте фигури като форпост, за да създавате най-големи трудности на вашият опонент. Нужно е да знаете също така и за силата на висящите пешки  и каква е оптималната стратегия при игра за и против такива структури. Трябва да знаете как да получавате и използвате преимуществото в развитието, така че да се печелят партии още в дебюта. Трябва да знаете как и кога да преминавате в ендшпил, така че да увеличавате шансовете си на победа. Много е важно да се разбира силата на седмия хоризонтал и как може да бъде използван, за да се парализира противника и неговите фигури. Нужно е да се оценява значението относно пространството, способите за неговото завладяване  и методите за използването на преимуществото в пространство против стеснения противник. Полезно е да се оценява важността от откритите диагонали и фианкетото. Но трябва да знаете и също така, кога и как следва да ги използвате, за да получавате позиционно лидерство и много друго! Задължително е изучаването на най-важните практически ендшпили. Такъв ендшпил може сравнително лесно да се спечели, или да се доведе до реми, ако знаете простите стъпки на алгоритъма. Желателно е изучаването на базовите пешечни ендшпили, включително и най-важните позиции, такива като Преследване на проходна: Изолирана проходна пешка, две свързани проходни пешки, пешечно мнозинство и т.н. Изучавайте стандартните реми ендшпили "Кон против проходна пешка", което ще ви позволи да спасявате много партии в бъдеще. Нужно е да се научите да защитавате позиции "Кон против две пешки". Този прост метод ще ви позволи лесно да правите реми в сложни, и загубени, на пръв поглед позиции. Трябва да знаете как да се защитавате в ендшпили с разноцветни офицери, даже когато сте с две пешки по-малко. Тези прости идеи ще ви позволят да спестявате много време за обмисляне. Трябва да знаете за силата на опозицията и как тя може да бъде използвана, за да спечелите или да направите реми. Също така е много важно да знаете как се печелят позициите на   Лусена, наречени на испанския шахматист (типична позиция в ендшпила - топ и пешка против топ в която силната страна всячески се стреми към такава позиция, за да спечели).

Позициите на Филидор (типична ендшпилна реми позиция, наречена на Френския шахматист - топ против топ и пешка, позволяваща да се направи реми при точна игра от слабата страна, стремяща се към такава позиция. Познаването на такива позиции може да ви бъде в полза в случаите даже когато имате малко време за обмисляне. Тези позиции ще разгледаме по нататък.
Необходимо е да изучавате ендшпилите - топ против кон, увеличавайки по този начин шансовете си на печалба с топа, или реми с коня. Полезно е да знаете как да атакувате и да се защитавате в эндшпила "топ против офицер". Трябва да изучите принципа за триъгълника и как да го използвате, за да можете да печелите в изглеждащ реми пешечен ендшпил И много друго!