Индекс на статията

РЕАЛИЗАЦИЯ В различни видове ендшпили

Много често реализацията на материалното преимущество (и не само!) настъпва в крайния етап на борбата, тоест в эндшпила. При това в различни ендшпили имащи своите особености и специфики. В връзка с това седмият световен шампион В. Смислов отбелязал: Малкият брой фигури на дъската създава илюзията за простота. Обаче, в прости на пръв поглед позиции нерядко се откриват дълбоко и красиво съдържание. В практическият ендшпил за творчество остава широк простор, независимо от всички теоретични изследвания. Изкуството да се разиграват ендшпилите изисква точен разчет и богато въображение. Никъде така отчетливо не се проявява логичното мислене, както в заключителния стадий на партията. Неслучайно великите шахматисти от миналото са обръщали значително внимание върху ендшпилите. Постигайки техните тайни на майсторството разбрах, че пътят към върховете на шахматното изкуство, минава през познаването на законите на ендшпила. Винаги с увлечение разигравах ендшпили и не избягвах преминаването в крайния стадий, ако това го изискваше логиката на борбата. Проникването в тайните на ендшпила разкрива удивителния свят на шахматната хармония. Преди да изучавате каквито и да е сложни ендшпили,, трябва да се научите да реализирате фигура, качество или пешка в разни ситуации. В такива позиции се постига добра техника на игра, можете дълбоко да усетите взаимодействието и активността на неголямо количество фигури, да усетите тяхната ударна сила.

Да започнем разглеждането на примерите с ендшпил, в който силната страна има фигура против пешка.