Индекс на статията

Не само в мителшпила, но и в ендшпила, този прийом се ползва с достатъчна популярност.