Индекс на статията

В следващия пример реализацията на качество в повече се оказала твърде сложна.