Индекс на статията

ИНИЦИАТИВА. АТАКА по царския ФЛАНГ

Нерядко, получавайки материално преимущество, трябва да се търси път към решаваща атака по царя, или развиване на инициатива. Подобни действия могат да ускорят реализацията на преимуществото.
Да разгледаме някои примери на тази тема.Следва да се помни че благодарение на инициативата се усилва хармоничното взаимодействие на фигурите и пешките. Следващата атака реализира това преимущество в сила по главния участък на борбата. В приведените по нататък примери ние нагледно ще видим това.