Индекс на статията

Следва да се помни че благодарение на инициативата се усилва хармоничното взаимодействие на фигурите и пешките. Следващата атака реализира това преимущество в сила по главния участък на борбата. В приведените по нататък примери ние нагледно ще видим това.