Реализация на материалното преимущество
И. Славин
Тук ще разгледаме най-важните методи за реализацията на материалното и позиционно преимущество. Тяхното владеене - необходимо условие за шахматното майсторство. По мнението на гросмайстор Тартаковер, реалната шахматна сила се заключава в виртуозността на техниката. Именно тя подчертава простотата на истината в шахмата! Трябва да се помни, че ако човек не овладее истината за майсторството, не разбира позицията, няма да умее да реализира постигнатото преимущество. В всяка партия е нужно да се стремите към точност до нейния край. Многогодишният треньорски опит свидетелства за това, че проблема за реализацията стои много остро на различни етапи по пътя на усъвършенстването. Тук е важно да се отбележи че опита основан на солидни познания и качествен шахматен материал е много полезен в практическата борба. Не забравяйте че великите шахматисти като: Ботвиник, Смислов, Петросян и др. в коментариите си към партиите се позовават на добре познатите планове, идеи и методи, които са видяли при изучаването на игрите на Капабланка, Рубинштейн, Ласкер, Нимцович и др. Сега виждаме как млади майстори и гросмайстори коментират партии, призовавайки на помощ «железния си приятел». Компютъра предлага много варианти и сред тях не е толкова просто да се схванат идеите и плановете, известни от незапомнени времена. Нерядко млади шахматисти при реализацията на пешка в повече, вместо профилактични ходове и ограничаване на контраиграта на противника, разгъват пълно мащабно сражение. Играта се изостря, трудно може да се разбере кой има преимущество и силната страна често пъти изпуска своите шансове на победа, или дори губи. Показателна е работата в областта на техниката на бившите световни шампиони Крамник и Ананд. Независимо от силната природна тяхна техника, те постоянно се усъвършенстват в това направление. Тук ще видим много полезни, поучителни позиции. Трябва внимателно и нбез да се бърза да се изучават и да се отговаря на въпросите, идващи от текста. Въпросите по текста отразяват важните игрови моменти в дадената партия. Те трябва сериозно да се обмислят и да се вземат верните решения. Полезно е да се използва часовник, за да се контролира процеса на обмисляне без излишно да се бърза. Такъв подход ще ви помогне по-добре да усвоите техниката на реализацията на преимуществото, получавайки необходимия опит от знания и навици. Тогава най-вероятно няма да възниква въпроса, че в спечелена (или близка до нея) позиция, можете да играете «каквото ви харесва». А трябва да се играе както трябва - точно и според позицията. За работата над техниката на реализацията в мителшпила и эндшпила е нужно да се отнасяте така сериозно, както при изучаването примерно на тактиката. Тук също трябва да изучите достатъчно много позиции, за да натрупате необходимия опит и на тази основа да анализирате своите неудачи в практическа игра.

Реализация на материалното преимущество
В действителност, постигнатото преимущество не винаги лесно може да бъде реализирано. Трудно е човек да бъде внимателен и бдителен до края на сражението и помнете, че спечелената позиция още не е спечелена, А пътя к победата -не е само рози, но и бодли, на които може да се убодете болезнено. На младите шахматисти често пъти не им достигат знания и умения, опит, търпение и самообладание, за да доведат започнатото дело (реализацията!) до логичен край.

Романовский показал поучителен пример с Левенфиш от архива на своите партии.

Причините за неуспеха. Психологически причини.
Позовавайки се на шахматната практика, Романовский изтъкнал най-вече психологическите причини, възпрепятстващи успешното реализиране на материалното преимущество.
1. Прекомерното напрежение и вълнение, предизвикани от шахматната борба.
2. Нетърпение в очакването на бърза и лека победа; желанието не само бързо, но и эфектно да завърши партията.
3. Загуба на интерес към борбата, в връзка с завършването на нейната творческа страна; раздразнение предизвикано от упоритата съпротива на противника.
4. Своеобразен страх на мнителни хора «че няма да спечелят партията». те започват да играят внимателно, понякога просто страхливо. От друга страна, активно играещият неочаквано достига до възможност да реализира своите шансове за реми.
Към шахматните причини можем също да добавим:
1) Известно общо мислене, недостатъчна конкретност, сляпо следване на шаблона;
2) неосведоменост в редица теоретически въпроси, главно от областта на ендшпила.

Сега следва да укажем на съветите и важните условия, които трябва да се изпълняват за успешната реализация на материалното преимущество:
1) Старайте се, независимо от постигнатото предимство, да поддържате пълна концентрация на мисълта и бойният дух, докато врага не капитулира;
2) не подменяйте намерените прости решения с по-сложни в името на привидно ефектни замисли. Излишната красота може да ви изиграе лоша шега.
3) Изучавайте ендшпилната теория и на тази основа повишавайте своята техника;
4) не бързайте при обмисляне на хода и съставянето на общият план за печалба. Спокойно посрещайте от страна на противника некоректните «атаки на отчаянието», които обикновено само ускоряват неговото поражение и се явяват нагледно свидетелство за безнадеждността на позицията му;
5) в тези случаи, когато при реализацията на материалното превъзходство, сте претърпели неуспех, трябва обективно да изследвате причините, които са ви попречили да доведете добре започнатото дело до логичен край;
6) помнете, че пътят на догматизма - това е пътя на най-малкото съпротивление. Борете се с всички сили да не попадате в плен на шаблона и очевидността. Прилагайте всички принципи, правила, насоки, съобразявайки се с конкретната обстановка в всяка позиция. По нататък, използвайки конкретни примери, ще разгледаме най-важните методи за реализиране на материалното преимущество.