Индекс на статията

Използване на пространственото преимущество

В нередки случаи силната страна в резултат на добре проведен план за игра получава преимущество в пространството. Този дълговременен важен фактор се основава върху оценката на позицията. Активното и съгласувано разположение на фигурите също способства за разширяването на пространството. Така се постига свобода за маневриране и възможност за бързо прегрупиране на силите, което позволява по най-бързия начин да се реши проблема по реализацията на териториалното преимущество. Известно е че движението на пешките, поддържани от фигурите, обезпечава пространственото преимущество. При това то може да стане решаващ позиционен фактор. Реализирайки такова преимущество, силната страна често пъти преди всичко, ограничава подвижността на противниковите сили, или търси пътища за пробив в неговия лагер по откритите вертикали. Ако е нужно, то се използват и двата метода. Като особеност в възникналата позиция, например, е наличието на съществени слабости в лагера на съперника, които облекчават реализацията на териториалното преимущество.

Сега да разгледаме как това се използва от конкретни примери.