Индекс на статията

Пешечни островчета

Как да използваме слабостите в пешечната структура?

Александр Шека

Пешечната структура е една от основните элементи на шахматната игра. Всеки шахматист трябва адекватно да я оценява, кога пешечната структура е слаба, силна, или няма значение за позицията. В партиите на гросмайсторите ще видим, как те отделят голямо значение на своята пешечна структура. Когато могат да създадат слаби пешки на противника посредством размени, то те не се колебаят а действат.

Сега да видим няколко позиции, в които едната страна има дефектна пешечна структура, и ще разгледаме, как това може да се използва. По специално да проанализираме концепцията за пешечните островчета. В шахмата този термин се отнася за пешките, разделени една от друга през един или няколко вертикала. Пешечните островчета се считат за уязвими места. Състезател с голям брой такива участъци притежава много слаба структура.

Преди да продължим, е важно да поясним, че пешечната структура сама по себе си се явява една от значимите элементи в позицията. Но всяка позиция има своя характер, и лошата структура може да бъде компенсирана от силна атака, двойка офицери или просто инициатива. И така, в всяка позиция внимавайте за динамиката. Пешечната структура е важен элемент, но преди всичко трябва да се има предвид общата картина и динамиката в всяка позиция. Много често пешечните островчета представляват сами по себе си изолирани пешки в разни части от дъската. Когато пешката е изолирана, не само се явява слабост, но и полето пред такава пешка се превръща в силен форпост за фигурите на противника.

Сега да разгледаме няколко примера с позиции с две и повече пешечни островчета.