Индекс на статията

Втората игра, която ние избрахме, представлява сама по себе си много интересен стратегически двубой между двама известни шахматисти от нашето време, Алексеев и Раджабов. Белите използвали вариант Россолимо против Сицилианска защита, разменяйки офицера за коня, така че да получат сдвоени пешки. Независимо от това, че този план е много разпространен в съвременната практика, използван от много съвременни гросмайстори, в този конкретен случай белите не могли да получат преимущество.

Раджабов показал че структурата на черните може да принесе полза. Извършвайки точна пешечна размяна в центъра на дъската, черните създали силен форпост на полето "d4", който впоследствие бил използван от коня. Когато конят заел това поле, белите били принудени да го разменят. В резултат от това, пешечната структура отново се променила и черните получили защитена проходна пешка и опасна инициатива на дамския фланг.

Ние се надяваме, че сме успели да ви бъдем в полза. И сега след изучаването на дадените примери, вие ще можете правилно да оценявате позициите и да избирате правилната стратегия, както при игра против сдвоени пешки, така и с тях. Успех и красиви победи!