Индекс на статията

Завладяване и развиване на инициативата

И. Славин

В шахматната борба под инициатива разбираме проявата на активност на боевите сили, насочени към създаване на заплахи за противника, ограничаване подвижността на неговите фигури и дезорганизация на играта на съперника. Владеейки инициативата ние можем да заставим противника да се откаже от активни намерения и да премине към защита. А сами, благодарение на фактора инициатива, можем успешно да провеждаме активен стратегически план. Инициативата трябва да се развива непременно, докато тя не се превърне в постоянно преимущество, например, материално преимущество, по-добър ендшпил или преминаване (което често се случва) в атака срещу царя. В същото време е важно да се ръководим от съвета на Стейниц: (който владее инициативата не само може, но и трябва обезателно да действа - атакува противника или оказва натиск по неговата позиция под заплахата от загуба на инициативата. Още повече, бездействието в по-добро положение може да доведе до това, че преимуществото да премине към противника!» Инициативата и атаката са взаимосвързани понятия. Благодарение на инициативата се засилва хармоничното взаимодействие на фигурите и пешките, а атаката реализира това преимущество в силите в основният участък на борбата. По този начин, атаката - това е дългосрочна инициатива, придружена от усилване на активността и взаимодействието на силите на по-силната страна, като в същото време ограничава подвижността и нарушава взаимодействието на силите на противника. Владеенето и развиването на инициативата е творческо дело, изискващо голямо внимание, усилия на мисълта, фантазия и изобретателност. Изучавайки класическите образци и анализирайки изиграните партии, ние получаваме необходимите умения по дадения проблем, учим се да налагаме на противника своята воля в шахматната битка.