Индекс на статията

В следващия пример, белите с цената на отслабване на дамския фланг получили инициатива. По нататък от тях са били нужни особено точни целенасочени действия.