Индекс на статията

Четиринадесетият световен шампион В. Крамник, в своето детство щателно изучавал творчеството на А. Алехин и Р. Фишер, нееднократно демонстрирал впоследствие изкуството на владеене на инициативата. Да видим как той действал в позиция с разностранни рокади.