Индекс на статията

Слаби полета-Как да използваме позиционното преимущество

Тръгвайки с пешките напред, в нашата позиция неизбежно се създават слаби полета. Много е важно да се знае, как правилно да се използват и даже да бъдат създавани такива в лагера на противника, така че да се спечели партията. Преди да продължим напред, ние първо трябва да определим, кое поле е слабо. Слабо е това поле, което повече не може да бъде защитавано от никаква пешка. За да стане по разбираемо, давайте да разгледаме няколко позиции:

Да си представим, че Черните имат пешки на (f4 и g5), а белите на (b3 и c3). Така белите полета (g3 и e3) стават слаби, понеже черните ги контролират. Разбира се, белите също имат силни полета на (e4 и g4), но основното различие между тях се състои в това, че форпостовете на черните се намират в лагера на белите, което ги прави особено неудобни. Ако на дъската има повече фигури, черните биха могли да използват слабите полета в лагера на белите разполагайки там една от своите фигури (например, да поставят коня на "e3". Това би им дало контрол върху играта на белите, затруднявайки тяхната позиция. Също така е много важно да се помни, че поле се счита действително за слабо, ако то може да се използва. За да разберем тази идея, нека да си представим още две позиции. Да сравним тези примери: В тази позиция ние можем да кажем че черните имат слабо поле на "e5", което напълно се контролира от белите. Те поставили своя кон на това поле (а него не е така лесно да се прогони), контролирайки позицията на черните, а сдвоените топове по линията "e" оказват допълнителен натиск. Следващата примерна позиция показва защо полето "d6" не е много слабо. Ако следваме правилото, ние можем да се съгласим с това, че полето не може да бъде защитено от друга пешка и затова то е слабо. Но ако проанализираме тази конкретна позиция, действително ли това ще бъде така? Отговор няма. Белите не могат да използват това поле, тъй като няма фигура която да го завладее. Това означава, че в този случай слабото поле "d6" не влиза в оценката на позицията.