Индекс на статията

Да разменя, или не? Пет от най-важните правила по размяната на фигури

Размяната на фигури винаги е било непросто решение и всеки опитен шахматист щателно проучва последствията от тях. А начинаещите, напротив, разменят фигури с лека ръка - и осъзнават своите грешки, когато е вече твърде късно. За да не се окажете в числото на такива играчи, обезателно изучете този материал. Тук ние ще разгледаме някои фактори, които обезателно следва да бъдат анализирани, всеки път преди размяна.

1. Ще подобри ли позицията на противника тази размяна? Не предприемайте размяна, ако позицията на вашият опонент след нея става по-добра. Например, негова фигура се окаже на по-добро поле. Ето една проста илюстрация.