Индекс на статията

Чувството за безопасност!

гм. Григорий Кайданов

Съзнавайки ролята на царя в ендшпила, ние често пъти не разглеждаме активните ходове на царя в средната част от играта. Да си спомним от историята на шахмата: Още Стейниц се е опитвал да докаже, че царя и в мителшпила е силна фигура. Но в гамбита който той е изобретил (1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Nc3 Qh4+ 4. Ke2), активността на царя едва ли е оправдана и черните много често просто го матират. Усещането кога е необходимо да се активизира царя и кога това е несвоевременно, вероятно е това което Разуваев нарича "чувството на царя", въпреки че това понятие може да се тълкува и по-широко: Да се включи в него също умението да се усети подходящият момент за атака по неприятелския цар, или да се предвидят намеренията на противника, като навреме се обезопасява своя монарх, и т.н.

Сега да разгледаме такава партия.

В тази партия видяхме маршрута на белия цар (b3-c4-b5) в лагера на съперника, което е впечатляващо. За себе си нарекох този технически прием "марша на царя" и затова подбрах още няколко примера на тази тема.