Индекс на статията

Марк Дворецки: Атака по фланга при ПОДВИЖЕН център

Настъплението по фланга има шансове за успех само когато центърът е закрит или е под наш стабилен контрол. Най-добрият метод за борба с неподготвената флангова атака е навременният контраудар в центъра. Законите на стратегията са известни на почти всеки шахматист от детството. И не че ние свято вярваме в тях и ги следваме безусловно (в края на краищата в шахмата няма правила без изключения - това е може би единственото правило, на което трябва да се вярва). Освен това на дъската рядко си спомняме абстрактните принципи, а просто търсим най-силното продължение, опитвайки се да изчислим по-точно вариантите. Знанията на шахматиста се проявяват на инстинктивно ниво: понякога ръката не се вдига за да направи ход, който противоречи на принципите, които сме усвоили по-рано. За да разширите своя стратегически диапазон е полезно да изучавате партии в които е тържествувала свежа, нетрадиционна стратегия. Важно е всеки път да се разбере защо се е случило това, какви скрити свойства на ситуацията са се проявили тук, до каква степен грешките на партньора са повлияли на резултата от борбата (обикновено те не могат да бъдат избегнати) и до каква степен грешките се дължат на сложността на задачите стоящи пред опонентите. Препоръчително е да се работи с висококачествени, добре коментирани примери - вариантите и оценките на коментатора би помогнали за по-доброто разбиране на съдържанието на борбата. Предлагам на вашето внимание "изключение от правилото" - битки, в които фланговата атака постига или може да постигне целта си, въпреки факта, че центърът не е закрит. Някои от тях са се превърнали в класика и са коментирани многократно преди това. Нещо повече, първите коментатори, дори и много квалифицирани, поддавайки се на очарованието на смелата игра на един от партньорите (и, както обикновено, под влияние на резултата), смятали изхода от борбата за напълно закономерен. Много по-късно е била разработена по-балансирана оценка на събитията.