Индекс на статията

Крайно подробно класиране след 9 кръга

1 Poland 2 6b3 4w2 9b3 2w2? 3b2 5w3? 10b3 7w2? 8b3 16 2 24,5
2 Rusia 7w4 5b2? 3w3? 1b1? 6w3 4b3 8w3 9b3 10w3 16 0 26,5
3 Ukraina 8b4 15w4 2b? 4w3 1w2 9b2? 6w3 5b3 12w3 15 0 25,0
4 Serbia 11w3? 1b2 5w2? 3b1 10w3? 2w1 12b3 6b2? 9w3 13 0 22,0
5 Spein 12b3 2w1? 4b1? 14w4 13b4 1b? 11w2? 3w1 15b4 10 0 22,0
6 Poland 1 1w1 13b4 14w3? 10b2 2b1 7w2? 3b1 4w1? --2 9 0 18,5
7 Macedonia de Nord 2b0 12w2 11w3 9b2 8w2 6b1? --2 1b1? 14w3 9 0 17,0
8 Bulgaria 3w0 11b1 --2 12w3 7b2 14w3? 2b1 13b3 1w1 9 0 16,5
9 German 13w2 10b2? 1w1 7w2 11b2? 3w1? 15b4 2w1 4b1 8 0 17,5
10 Romania 1 14b3 9w1? 15b4 6w2 4b? 12w2 1w1 --2 2b1 8 0 17,0
11 Slovenia 4b? 8w3 7b1 15w3? 9w1? --2 5b1? 14w2 13b2 8 0 17,0
12 Croatia 5w1 7b2 13w2? 8b1 --2 10b2 4w1 15w3? 3b1 8 0 16,0
13 Ungaria 9b2 6w0 12b1? --2 5w0 15b3? 14b2 8w1 11w2 7 0 14,0
14 Romania 2 10w1 --2 6b? 5b0 15w2? 8b? 13w2 11b2 7b1 6 0 11,5
15 Niderlandia --2 3b0 10w0 11b? 14b1? 13w? 9w0 12b? 5w0 2 0 5,0