Индекс на статията

Григорий Богданович

Система Цукерторт или атака Рубинштейн от дебют на дамската пешка, подхожда много добре за шахматисти от най-различно ниво- от клубен до елитен. Изучаването на стратегията и тактиката в рамките на система Цукертот позволява на шахматиста да повиши своята позиционна игра, да опознае не само различните варианти и построения, но и да изучи много типично-мителшпилни идеи които имат универсална ценност. Тази система разбира се, не е от най-активните, но тя е основана на здрава позиционна основа - борба за центъра. Много, даже силни съперници, оказвайки се неподготвени за нови проблеми, са получавали лоши позиции. Действително, ако на белите им се отдаде да осъществят основната стратегическа идея - да поставят коня на "e5", да го укрепят и да съхранят контрола върху пункта "e4", то на черните няма да им е лесно. Разбира се, система Цукертот не е някаква универсално оръжие. Така че против Славянска, или староиндийска защита, е добре да се търсят по-активни варианти. Но ако черните предпочитат да играят дамски гамбит, или защита Нимцович, то система Цукертот е добра алтернатива. По разполагането на белите фигури, тази система има определено сходство с система Коле - пешки "d4" и "e3", офицер на "d3", коне на "d2" и "f3". Разликата също така е малка: Само в разположението на пешките "b", "c" и в развиването на чернополия офицер на белите. Така построението (d4, e3, nf3, bd3), е получило през миналия век от теоретиците общото название - построение Коле. Построението с пешка на "c3" се нарича - Коле-Колтановски, а построението с пешка на "b3" - Коле-Цукертот. В днешно време в теорията са се утвърдили като: система Коле и система цукертот.

Разполагането на белите фигури съответства на построение Пилсбери от система Цукертот, в която черните се въздържат от хода (c7-c5). Спомняйки си за тази партия, Блэкберн повторил тази схема на развитие за белите фигури, пет години по-късно срещу Minckwitz, Berlin 1881 г.

Тук белите въвели коня на не толкова класическото за система Цукерторт поле "nc3", а не на "d2". Впоследствие ще видим че и в система Цукерторт, коня може да бъде развит на "c3". Такава позиция напълно може да бъде причислена към тази система. Заслугата на тези шахматисти се състои в това че именно те за първи път поставят офицера на активната позиция на "d3". И така, позицията на офицера върху това поле се явява като ос около която се върти теорията за тази система. Между другото, включването в игра на офицера на "e2", не бива да се приписва към система Цукерторт. Офицера на "e2" е съвсем друга линия на игра. Разбира се, понякога в под-варианти офицера може да се окаже временно на "e2", в случай че бъде прогонен от "d3". Система Цукерторт е играна от много забележителни шахматисти в миналото като, Алехин, Боголюбов, Гунсберг, Капабланка, Левенфиш, Мароци, Маршалл, Пилсбери, Рубинштейн, Тарраш, Тартаковер, Тейхман, Флор, Шлехтер, Эйве, Яновски. По-късно е била използвана от Петросян, Смислов. В днешно време е предпочитана от Юсупов, Красенков, Ваганян, Чибурданидзе, Ж. Полгар, Раджабов и други гросмайстори. С какво Система Цукерторт е привлекателна! Може да се отбележи че не е необходимо да се помнят дълги форсирани варианти. Както е казал М. Дворецки - дебютния репертоар трябва да бъде изграден в зависимост от собствената памет. В система Цукерторт няма да е необходимо да се натоварва паметта. Тази система е характерна с своята пэшечна структура и типовото разполагане на фигурите, с многочислените планове, прийоми, манэврирания, присъщи на системата и работещи именно в нея. Тъй като реакцията на черните спрямо играта на белите е твърде разнообразна, изисква от последните определени знания и умения. Много е важно да се знае не само стратегията в системата, но и нейната тактика. Порядъка на ходовете е особено важен, и в система цукерторт също. В тази система ще се срещат често понятия като построение Пилсбери, основен диагонал "a1-h8", стратегически диагонал "b1-h7" и др. Игровата практика на системата показва че всеки който я играе е длъжен да обръща допълнително внимание на някои раздели от общата шахматна теория като: Игра с висящи пешки, с изолирана пешка и др. Не е лошо да се знаят и някои варианти от определени дебюти например, Новоиндийска-e14, в която понякога играта може да премине от система Цукерторт. Основното в метода за игра в тази система е, че не се пресмятат отделни ходове, а се основава на общи принципи. Такъм метод на игра Р. Рети нарича позиционна игра. Като цел на позиционната игра се смята създаването на предпоставки за провеждане на комбинация - решаваща или просто позволяваща да се получи (увеличи) каквото и да е преимущество. Както е казал Е. Ласкер: Позиционната игра е подготовка за комбинационна.