Марк ДВОРЕЦКИ, заслужен треньор на СССР

Топ и офицер срещу топ

Ендшпилите с такова съотношение на материала понякога се оказват изключително сложни, ако царят на слабата страна е отеснен в края на дъската. При по-малко опасно положение на царя защитата е по-лесна, ако се знаят основните идеи: "позиция Кохрэн" и "защита по седмия хоризонтал". На практика шахматистите изпитващи почти неизбежно остър недостиг от време рядко им се отдава да избегнат фатални грешки, променящи оценката на позицията. Могат да се видят множество примери, в това число и от творчеството на водещи фигури. Надявам се тази статия да ви помогне да укрепите своите познания. Тези примери ще използвам за да привлека вниманието ви към един съществен теоретичен детайл, който аз самия осъзнах съвсем скоро.

Сан-Сегундо - Белявски, Мадрид 1997 г.

Една от отбранителните системи се явява "защитата по седмия (втория) хоризонтал: Топа се разполага през едно поле от царя. Белите бяха вече следвали този начин на защита няколко хода и трябваше да продължат в същия дух.

Бологан - Рублевски, Пойковский 2007 г.

Защо топа трябва именно на третия хоризонтал да бъде - не е лесно да се установи, даже да имаха съществено повече запас от време в сравнение с това което разполагали опонентите.

В следващия пример възникнала сходна ситуация, но обърната на 90 градуса - тук ключов фактор станал владеенето на вертикала "c".

Ричагов - Грищук, Русия ch, Москва 2007 г.