Индекс на статията

Нека да направим равносметка: 1) При пешка на седмия хоризонтал съществуват различни планове за печалба. Най-важните от тях: Построяване на мост (защитаващ от вертикални шахове) и насочване на топа към прикриване от флангови шахове. 2) При цар на слабата страна, отрязан от пешката, единственият способ за защита - флангови шахове. 3) Преследването на топа с царя може да бъде успешно, когато топа и пешката са разделени от минимум три вертикала. По нататък ние ще видим, че това правило се отнася не само за хоризонталните шахове. 4) Централната или офицерска пешка разделя дъската на две неравни части: "дълга" и "къса" страни. Правилно разполагане на фигурите при защита: Царят на късата страна, топа - на дългата.