Индекс на статията

Топовни ендшпили

Проникването в тайните на ендшпила разкрива невероятният свят на хармонията в шахмата. Високата техника на воденето на последният етап от играта е задължителна за квалифицираните шахматисти. В по-голямата част от партиите борбата завършва в эндшпилната фаза. Именно тук често се разгръща ожесточена борба за реализация на неголямото преимущество, натрупано от предишните усилия. Изучаването на крайния етап трябва да предшества анализа на дебюта и сложните позиции от средната част на играта. Затова правилният метод на преподаване на шах по аналогия с други дисциплини е преминаването от просто към сложно. Статистиката на много състезания показва че 50 процента от всички крайни стадии се пада на топовните ендшпили. Затова тяхното изучаване представлява голяма практическа ценност. Топовните ендшпили са измамни и в практическата игра винаги съдържат значителни трудности. За тяхното преодоляване са нужни не само теоретически познания, но и умения да се намират нестандартни решения. Топовните ендшпили имат една уникална особеност: Много често дори значително материално преимущество може да не е достатъчно за постигане на победа.

Топ и крайна пешка против топ и централна пешка.