Страната владееща по-голямата част от дъската, по правило нейните фигури имат по-голяма свобода за маневриране. Затова пространственото превъзходство се явява като постижение, а страната с ограничено пространство ще изпитва определени трудности, като една от целите им трябва да е - размяна на фигури.

Показателна е следващата партия.