Не малко са случаите, когато една от страните пристъпваща към активни действия в дебюта се окажат прибързани. Прибързани се оказват тези действия когато не се уважават принципите за развитие, липса на така нужната мобилизация, или боевите сили са били недостатъчно активни и маневрени за така важното взаимодействие. Ето защо активните действия трябва да се свързват с бързото развитие. Затова предварителните атаки често са обречени на неуспех.

В следващата кратка партия, играна между начинаещи в която и двамата партньори са се стремили към активни действия, като играещия с белите фигури, правилно ги е поставил зависимост от бързото развитие, а неговият партньор е действал в ущърп на принципите в дебюта. Ето какво се е получило от това.

По същия мотив е следващата партия, в която белите провеждат безпочвена макар и остроумна атака.

Става ясно че черните подхващат инициатива след тези остри усложнения. И така, Превъзходството в развитието и мобилизирането на силите в дебюта са нужни за достигане на съгласувано взаимодействие, стремейки се да свърже развитието с активния план на играта.