Индекс на статията

В открити позиции, както показва практиката, съществува определена връзка между материала и темпа.Какво представлява темпа в дебюта. Темпа означава загуба на време от вече развита лека или тежка фигура която е нападната от пешка и бива принудена да се върне в първоначалното си положение или да заеме не-изгодна позиция. Също така при развиването си една лека фигура като (кон или офицер) застрашава тежка фигура като (дама или топ), тя печели темп, докато по-силната която е принудена да отстъпи губи време за развиването на своите фигури, което в много от случаите може да се окаже решаващо. Върху темпа се гради цялата партия. Който първи мобилизира своите сили то той може да завладее инициативата. това означава че, може вече да атакува противниковия цар или да избере какъвто и да е друг обект за атака. Обратно, ако навреме не успеем да развием фигурите си, то рискуваме да се сблъскаме с големи трудности. Има случаи когато умишлено се губи темп, но това трябва да става след като добре се оцени бъдещата позиция. Дебютния принцип гласи: Не играй с една и съща фигура повече от един път в дебюта. Защо, ще попитате вие. Защото когато вместо да развивате своите фигура, вие решавате да гоните материална изгода, то това би довело до влошаване на вашата позиция, а в същото време усилвате противниковата.

Следващата партия показва че и опитни шахматисти могат да бъдат разгромявани когато не спазват дебютните принципи.

Следващия пример нагледно показва последствията от прибързаното спечелване на материал в дебюта.

Черните се предали защото губят дамата си след 11... bxf3 12. gxf3 qa3 13. rc3. Защо се стигна до тази катастрофа. Докато черните играха 3 хода с дамата, белите почти със всеки ход вкарваха в игра нова фигура.