Често се случва центъра на противника до определен момент да не бъде атакуван пряко, а фигурното въздействие върху него, косвено да го лиши от подвижност. Пешечната структура в дебюта и пешечните слабости до определена степен определят развоя на играта. Много дебютни позиции в които има трайни слабости като: сдвоени пешки,разкъсани, изостанали и др. без да имат особена компенсация за това, такива позиции биват незадоволителни. Такива пешки не само са слаби, но и полетата пред тях биват незащитени, които стават удобен обект за нахлуване на неприятелските фигури.

Правилна оценка на пешечната структура може да се направи само тогава когато се отчита общото разположение на фигурите и пешките. Иначе казано в някои случаи пешечните слабости са допустими само тогава когато те са компенсирани от активното разположение на техните фигури. Има шахматисти които в дебюта ПРЕДИ ВСИЧКО СЕ ГРИЖАТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВОЯТА ПЕШЕЧНА СТРУКТУРА, СТРЕМЕЙКИ СЕ НА ВСЯКА ЦЕНА ДА РАЗВАЛЯТ ПРОТИВНИКОВАТА, КАТО ЗАБРАВЯТ ЧЕ ГЛАВНОТО В ШАХМАТНАТА БОРБА Е ТЕМПА И РАЗВАЛЯНЕТО НА ПЕШЕЧНАТА СТРУКТУРА НА ПРОТИВНИКА МОЖЕ ДА ИМ ИЗЛЕЗЕ СКЪПО.

Следващия пример между начинаещи е показателен.

В нередки случаи хармоничното взаимодействие между фигурите и пешките, може да компенсира пешечна слабост или да позволи даже отстъпка в пространството.

Характерен е следващия пример.