Шахматния енджин — това е специален алгоритъм за анализ и разчет на варианти. За да бъде използван, е нужна шахматна програма (платформа), например, Chessbase, Fritz, Winboard и др. Преди, когато още нямаше програми, всяка нова идея, всеки качествен анализ струваше много труд и време. В днешно време подготовката за съперника, разбора на дебюта, анализа на игрите отнемат много по-малко време.
Днешните шахматни програми са достъпни за всеки потребител на компютър. Енджина - това е шахматният алгоритъм който се добавя към шахматната програма. Тя осигурява взаимодействието между потребителя и енджина. Шахматните програми ни позволяват да разглеждаме дебютни книги, работа с шахматна литература с определен формат,
работа с бази данни - възпроизвеждане и анализ на изиграни партии, търсене по определени критерии: дебюти, позиции, материално съотношение и др., да зареждате и запазвате всяка своя игра, като графично обяснявате на дъската и коментирате текста на партията и още много други възможности.

Обаче основната работа извършват енджините. Изследвайки позицията енджина пресмята огромно количество възможни варианти в търсене на най-силния ход, числено оценявайки до края на всеки вариант и представяйки резултатите на ползвателя. Анализирайки позицията и определяйки оценката, програмата се ръководи от множество шахматни фактори, заложени в нея. Разработените от програмистите алгоритми позволяват на енджина при анализа да отсекат лошите ходове или да намалят дълбочината на търсене в конкретен вариант, ако машината не е уверена че хода е лош, връщайки се по-късно към него. По този начин се съкращава времето за изследване на позицията. Програмата отчита голямото количество програмирани шахматни правила и условия, а не просто да изчислява всички възможни варианти.

Освен това енджините могат да използват 3-4-5-6-7 фигурната ендшпилна база - syzygy. Това е база данни която съдържа предварително изчислен изчерпателен анализ на позициите в ендшпила.
https://syzygy-tables.info/endgames

Тъй като 7 фигурната база е с много голям размер и не е възможно да се събере на компютърен хард-диск, тя може да се използва onlain
https://syzygy-tables.info

Въпреки значителното превъзходство на шахматните програми над хората в играта, те също имат някои недостатъци и слабости. Всеки шахматист трябва да отчита това. Постоянно се провеждат състезания между енджините, състоящи се от голям брой игри, въз основа на резултатите от които се съставят рейтинговите списъци.