Дебюта, - това е началото на играта. Този стадий е един от най-сложните етапи от който зависи по-нататъшния развой на борбата. Главната цел на дебюта, е - мобилизация на фигурите. За да разчита на успех, всеки шахматист трябва да усвои добре основните дебютни правила като:
Бързо и хармонично развитие на фигурите,
Борба за завладяване на централните полета,
Обезопасяване на собствения цар,
Създаване на подвижен пешечен център,
Постигане координация между фигурите и т.н.

Дебюта обикновено обхваща първите 15-20 хода.

В началото на партията белите имат предимството на първия ход. Те се стремят да получат инициатива, създавайки здрав и подвижен пешечен център, завладявайки централните и с най-важно значение полета:
„e4, d4, d5,e5“, като в същото време тормозят активността на пешечната структура на противника. Така те биха осигурили пространство за своите фигури, които биха заели активна позиция по полета от разширения център, като това ще им позволи от своя страна да подкрепят своите пешки в борбата за инициатива. Разбира се белите трябва да се стремят към укрепването й, докато черните се стремят да противодействат срещу намеренията на белите и при възможност, да захванат инициативата, чрез активни действия.

Забелязваме че фактора "инициатива", играе важна роля в дебюта. Всъщност инициативата означава степента на готовност за осъществяване на активния план.

Пешечния център може да бъде:
подвижен,
Неподвижен,
Динамичен,
Подвижен център е този при който пешките при придвижване напред създават заплахи.
Неподвижен център е този при който пешките са блокирани от други пешки.
динамичен център е този при който съществува напрежение.
Когато в центъра няма пешки, то той ще бъде открит.

Разширения център също е много важен, той обхваща следните полета: „c3, d3, e3, f3, f4, f5, f6, e6, d6, c6, c5, c4“.

Борбата за центъра има различен характер след
1. e4 e5 и 1. d4 d5.
При 1. e4 e5 се преминава в открити дебюти. Тези дебюти се характеризират с бързо развитие на фигурите, разкриване на центъра, двуостра игра, бързо развиване на атака на царския фланг.
Белите имат възможност да разкрият центъра след
“d4” или “f4”, а черните посредством “d5” или “f5”,
да развият оживена фигурна игра, създавайки условия за атака в центъра и по царския фланг.

След 1. d4 d5
- играта главно има закрит, сложен и маневрен характер, като белите могат да атакуват пешката на “d5” посредством фланговия удар “c4” търсейки инициатива по дамския фланг, или да атакуват центъра чрез “e4”.
От своя страна черните могат да контраатакуват посредством
“c5”, или “e5”.

Всяка страна трябва да развива бързо своите фигури, така че да не губи темп, като е недопустимо да се играе с една и съща фигура, два, или повече хода подред. По правило се развиват първо леките фигури като: конете и офицерите, а тежките като дамата и топовете се включват по-късно в митершпила, тъй като тяхната сила е там. Ранното им развиване в дебюта не е целесъобразно тъй като те лесно ще бъдат атакувани от леките фигури.

Развитието на фигурите трябва да бъде също така - хармонично. Едва ли ще е пълноценно развитието, ако единия фланг е развит добре, а другия - не.
При развиване на фигурите. главната цел трябва да е заемане на най-важните полета, като се целят в слабо защитените места в позицията на съперника. Ако едната страна не създава никакви заплахи или трудности в развитието на противниковите фигури, то другата може да поеме от своя страна инициативата, създавайки здрав център, да получи преимущество.

Активното разположение на фигурите е много важен фактор по време на игра. Какво разбираме от активност. Активността на фигурите зависи от коефициента на полезно действие. Всяка фигура която може да вземе участие в ситуацията възникнала в момента, е активна. При оценка на позицията, трябва да имаме предвид коефициента на полезно действие на фигурите. Това би помогнало в търсенето и избора на конкретен ход.

В случаите когато белите допуснат незначителна грешка в дебюта, те рискуват да изпуснат инициативата, докато подобна грешка от страна на черните, в нерядко случаи би им причинила сериозни проблеми.

Разбира се, самият първи ход и борбата за превъзходство в дебюта не са най-важното нещо, както поредицата от ходове, които представляват част от план, включващ няколко, или повече хода. Всеки ход който се играе безцелно, без да е включен в план, е загуба на време. Затова има най-разнообразни първи ходове за белите като:
„b2-b3,
g2-g3,
ng1-f3,
c2-c4,
d2-d4“ и т.н.
Затова още първият ход трябва да бъде свързан със следващите, създавайки план за по нататъшни действия. Този стадий е много важен, защото ако не сме внимателни, при една грешка партията може да завърши с разгром или да се окаже непоправима и да има решаващо влияние върху по нататъшната игра.

Главно значение в дебюта има също - рокадата. Така освен въвеждане на царят в безопасност, се включва единия от топовете в игра. Пешките пред рокирал цар трябва да бъдат колкото се може по-дълго време по местата си, - в начална позиция, за да не създават слаби полета около себе си при движение. Много сериозно внимание трябва да се обръща върху профилактичните ходове с крайните пешки като: „a3, h3, a6, h6“, като не е желателно да се движат в дебюта, без конкретни съображения, а това трябва да става само когато е наложително. Създадените слабости пред царят, могат да станат обект за атака от противниковите фигури. Защитата на такива слаби полета изисква много усилия от защитаващата се страна, затова такива ходове трябва да се правят само в краен случай, а да се защитава царят по необходимост с фигура.

Обикновено при разностранни рокади играта е двуостра, като атаката се води по двата фланга, като едната страна атакува на царския фланг, а другата на дамския. Всяка от страните се стреми да изпревари другата в решаващите действия. Когато двата царя са застрашени от мат, всеки темп може да се окаже решителен за крайния изход.

Нерядко се използват гамбитни дебюти с цел, бързо развитие, разкриване на центъра и атака на противниковия цар, посредством жертва на пешка или фигура, без да се стреми към незабавното връщане на пожертвания материал. Това се препоръчва за хора с комбинационно чувство, или за начинаещи, което би им помогнало бързо и лесно да намират възможности за провеждането на комбинации свързани с жертва на фигури, като правилно оценяват последствията от тях. От друга страна има шахматисти които се изкушават още в дебюта да спечелят материал за сметка на собственото си развитие. Това не е оправдано, защото така може бързо да се загуби партията, още повече ако материала е пожертван доброволно в гамбитен вариант. Много често приелият жертвата, упорито пази :подаръка:, но когато разбере че го заплашва неотразима атака, той решава да върне пожертвания материал, надявайки се на спасение, но уви, атакуващият не приема обратно жертвата, а целта му е само една, - да доведе до успешен край атаката. При незавършено развитие на фигурите, в ущърб на развитието, вземането на пешка или фигура, може да се оправдае само тогава, когато това би дало допълнителни възможности за завладяване на центъра.

Не-рядко се случва една от страните да прояви преждевременна активност, преди да са развили фигурите си, което може да доведе до бърза загуба.

Често срещана грешка от предпазливи шахматисти, е да губят време за опазване на пешечната си структура, а в същото време се стараят да развалят противниковата, забравяйки че, - главното в шахматната игра е темпа, смятайки че изпортената от него пешечна структура е по-важна от темпа.

Желателно е да се обръща по-голямо внимание на дебютната теория, която представлява изиграните партии до 15-20 ходове, разглеждайки ги, ще може да се изучават множество дебютни системи, а също така и опознаят техните идеи. Всеки шахматист трябва да има изграден свой дебютен репертоар според неговия стил на игра. Да се изиграе правилно дебюта не е никак лесна работа. Дебютните варианти не трябва в никакъв случай да се учат наизуст, а те би биха се запомнили от само себе си ако се овладеят дебютните принципи. Известния в миналото чешки шахматист Рети е казал следното:
Първо трябва да се научи да се играе комбинативно, след това да се пробва позиционна игра. Според него за начинаещите не е желателно още в началото да играят закрити и сложни дебюти, а вместо това е добре да опитат да играят открити дебюти и гамбити, така че да се развива у тях комбинационно чувство, без да се страхуват от риск и поражение.

видовенаименования Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: Незрящите. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница