От голямо значение е разположението на пешката и царете. Ако те са далеко от нея, ще бъде важно кой е на ход. Ако противниковия цар с своя ход влиза в квадрата, той ще може да я застигне и да я задържи, но ако не е на ход той няма да успее и пешката ще достигне до крайната цел. Сега да разберем какво представлява квадрата на пешката и за какво ни е нужен.Правилото за квадрата е необходимо да се знае, за да може по-лесно и по-точно да се определи в кои случаи царят може да догони неприятелската пешка.

Например, имаме бяла пешка на полето “h2”. Квадрата обхваща полетата от “h2”, до “b2”, “b8” и полето “h8”. Забелязваме че в квадрата влизат полето на което е пешката и полето за превръщане.
При бяла пешка на “h4” квадрата ще бъде от: “h4”, “d4”, “d8” и “h8”.
При преследването на пешката, трябва да се отчита че при всеки ход на пешката , се стеснява нейния квадрат. Ако поставим бяла пешка на полето “a6”, то квадрата ще представлява полетата от: “a6”, “c6”, “c8” и “a8”.

Например имаме черна пешка на “a4” и бял цар на “e4”.
Ако пешката е на ход, царят остава извън нейния квадрат и той няма да може да я догони, но при ход на царя, той влиза в квадрата и успява да я унищожи.

Съществуват случаи в които царят се намира в квадрата, но не успява да задържи пешката. За това е нужно да се създават препядствия по пътя на царя. Вижте следния пример.

В отличие на това правило за квадрата, съществува и правилото за блуждаещия квадрат, който позволява да се разбере, справя ли се царя с две проходни пешки. Ако блуждаещия квадрат достига края на дъската, тогава една от пешките достига целта. Но ако квадрата не достига края, царят успява освен да ги задържи, но и да унищожи.

Да се спрем върху следната конкретна позиция. Разбираме че квадрата достига осмия хоризонтал и така черния цар е безсилен да ги спре. Например:

Сега да видим пример с квадрат недостигащ първия хоризонтал, където белия цар успява да удържи противниковите пешки, а така също да ги ликвидира.

Ето още едно правило което трябва да се знае. Когато пешките са на разстояние една от друга на 3 или повече вертикала, неприятелския цар може най-много да затормозва придвижването им, но не е по силите му да ги унищожи. Главното тук е пешките да не тръгват напред, а да изчакват царят да стигне до една от тях.

Да разгледаме една такава позиция.

На тази тема да разгледаме и един етюд на Л. Прокеш.

На къде да тръгне белия цар. Ако се насочи към противниковата пешка, ясно е че няма да я стигне. Тогава към своята.

Посредством заблуждаващи ходове, белия цар изпълни своята задача, да влезе в квадрата и да успее да хване пешката на "h7".

Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Принципи-и-правила-на-Тарраш Подвижен-Подвижен център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Дебютни схеми. Уфимцев-Австрийска-атака Анти-уфимцев Григорий Богданович-Система-Цукерторт Нестандартни схеми в Френска Френска-за-черни-гамбитен вариант Френска-за-черни-разменен-вариант Френска-за-черни-система-Нимцович Френска-за-черни-хода-g7-g5 Категория: Мителшпил. Атака-по-фианкетто Доминация Полето-d5 Безстрашният-цар-в-мителшпила НасокиПодвижност Пробив контраатака Сицилиански-мителшпил Жертвата-на-c3-в-Сицилианска Жертвата-на-b5-в-Сицилианска жертвата-на-d5-в-Сицилианска Категория: Ендшпил. Цугцванг Съответстващи-полета Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Шахматната-игра-и-слепите Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Как-да-се-избавите-от-цайтнота Как-да-усилите-вашата-игра Способи-за-търсене-на-правилния-ход Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Жертва-на-h7-(h2)Жертва-на-h6-(h3)Жертва-на-g7-(g2)Жертва-на-f6-(f3)Жертва-на-f7-(f2)Жертва-на-g6-(g3)Атака-по-предпоследния-хоризонталМат-по-последния-хоризонтал Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани-коментирани партии. Анализирани-партии Категория: Задачи. ЕтюдиОтидете на началната страница