Главната цел е царят на силната страна да върви винаги пред пешката. Освен това той трябва непременно да владее опозицията, ако противниковия цар е няколко полета пред пешката. Какво е опозиция. Опозицията е противостояние на царете когато се намират на една и съща вертикална или хоризонтална линия, а така също и по диагонал. Опозицията бива няколко вида: Близка - когато са един срещу друг през едно поле, далечна - когато са на разстояние един от друг на 3, и 5 полета, по хоризонтала, вертикала и диагонала. Опозицията се явява борба за трите ключови полета пред пешката. Ключови полета са тези при които силната страна владееща тези полета печели партията. Владеенето на опозицията е най-важния метод за постигане на победа в пешечните ендшпили. Трябва да се отбележи че царят на силната страна по възможност трябва да върви през едно поле пред собствената пешка до шестия хоризонтал за белите и до третия за черните. Причината е че ако слабата страна спечели опозицията преди тези хоризонтали, то силната страна ще има на разположение резервен или изчакващ ход с пешката. Така противниковия цар ще бъде принуден да отстъпи опозицията. Ако този ход с пешката го няма, партията трябва да завърши реми, тъй като царят на силната страна трябва да напусне опозицията и където да отстъпи по хоризонталната линия, противниковия цар винаги ще бъде срещу него в опозиция. Сега силната страна даже да завоюва опозицията с още един ход с пешката,то ще бъде временно, тъй като тя ще бъде на един хоризонтал с своя цар и той ще бъде принуден да отстъпи назад. Тогава противниковия цар застава пред пешката и партията неминуемо трябва да завърши наравно. А Защо са важни шестия и третия хоризонтал. Когато царят на силната страна достигне до един от тези хоризонтали и даже пешката да е на едно поле зад него по правило се печели винаги. Така царят на слабата страна няма да има поле за отстъпление. Сега пешката трябва да се придвижи до седмия, или втория хоризонтал, така че противниковия цар да не е шах. Така той ще бъде заставен да заеме поле хоризонтално на пешката, губейки опозицията. За да се постигне такава позиция, трябва много да се внимава да не се загуби опозицията когато пешката застане на един хоризонтал с собствения цар по шестия, или третия хоризонтал. Ако слабата страна владее опозицията, пешката ще даде шах. Сега противниковия цар застава пред нея и тя не може да бъде вече защитена тъй като при нейна защита, слабата страна ще бъде пат. Разбираме че страната загубила опозицията е била в ситуация - цугцванг. Цугцванг е ситуация при която една от страните няма полезен ход.
Нека сега да разгледаме няколко конкретни позиции.