Какво е необходимо, за да играят шах. За целта, освен шах са нужни шахматен часовник и средство за записване на партията.

Шахматната дъска за незрящи (Брайлова) има своите особености. Всички черни полета са леко повдигнати в сравнение с белите. Това облекчава незрящите особено в ориентирането им по линии и диагонали. Всяко поле в своя център има дупка.

Фигурите също имат своите особености. Всяка фигура в основата си притежава краче което при поставяне на фигурата върху полето крачето влиза в дупката като по този начин фигурите не се разместват при опипване от незрящите. За да се различават белите фигури от черните, те притежават отличаващи ги знаци.

Хода се счита за започнат при вдигане на фигурата, като в същото време крачето й е извадено от дупката. Хода е завършен когато тя е пусната при поставянето й върху полето.

Шахматните часовници за хората с нарушено зрение биват - механични и електронни. Механичните са същите като стандартните, като разликата е в това че върху стрелките които са под стъклото има дублиращи такива над него. Върху стъклото над всяко число има релефни точки, така че слепите шахматисти чрез опипване могат да следят оставащото им време за обмисляне. Електронните шах часовници в които има микро схеми за речеви съобщения са снабдени с слушалки за двамата играчи. Всяка една от слушалките има по два бутона с помощта на които незрящия може при желание да чуе изразходеното време, както своето, така и на неговия опонент. За съжаление все още няма у нас такива часовници.

За запис на партията обикновено се използва, Брайловата азбука. Възможно е също така ходовете да се записват чрез диктофон.

При игра между слепи те могат да играят на един шах или на два. Когато се играе на един шах всеки състезател има право да опипва фигурите, само когато е на ход. След като го изиграе той непременно трябва да си свали ръцете от дъската. Ако се допусне грешка при обявяването на хода, се зачита преместения ход. Всеки състезател има право да бъде информиран от съдията за оставащото му време за игра в случай че липсват Брайлови часовници.

При игра на два шаха, всеки обявява ясно своя изигран ход, след което натиска часовника. След като единият играч обяви хода си, другият трябва да го повтори, за да се разбере, че го е чул правилно и да премести неговия ход на своя шах. Ако възникнат разлики в позициите, часовникът се спира и се уведомява съдията, за да се възстанови позицията до нейното разминаване. Затова е желателно, при възможност, партията да се записва, за да бъде успешно възстановена, ако това се наложи. Играта на два шаха има своето преимущество. То се състои в това че всеки от опонентите може да следи позицията, опипвайки фигурите по всяко време от партията, независимо чий е хода. Това значително може да снижи вероятността от допускане на груби грешки. Затова играта на два шаха се счита като стандартна за международни състезания.

Сред хората с нарушено зрение има много силни състезатели от цял свят: - от кандидат майстори, национални, фиде, до международни майстори.
На всеки 4 години редовно се провеждат - олимпиади, световни и европейски първенства организирани от международната асоциация на слепите шахматисти braillechess.org- създадена през 1958 г. На такива състезания и международни турнири по правило се използва Немската нотация, тъй като е най-разбираема.
Сборни отбори от най-изявените шахматисти за мъже и жени, участват на всеки две години в олимпиадите за зрящи.

Немска нотация

Наименования на вертикалните линии:
A-“Anna”,
B-“bela”,
c-“cesar”,
D-“David”,
E-“eva”,
F -“felix”,
G-“Gustav”,
H-“Hector”.

Обозначения на хоризонталните линии:
1. - “eins”,
2. - “zwei”,
3. - “drei”,
4. - “vier“,
5. - “funf”,
6. - “sechs”,
7. - “seiben”,
8. - “acht”.

Наименования на фигурите:
Цар - “Koenig”,
Дама - “Dame”,
Топ - “Turm”,
Офицер - “Laeufer”,
Кон - “Springer”,
Пешка - “Bauer”.

Малка рокада - “Kurze Rochade”
Голяма рокада - “Lange Rochade”
Взема - “шлехт”

За да постигне някакви сериозни успехи, при игра срещу зрящ шахматист, за незрящия е нужно преди всичко да тренира своята памет,логично мислене и умението да си представя позицията която постоянно се променя по време на игра. Също така той трябва максимално да концентрира вниманието си върху играта като вникне в позицията, което ще му позволи да компенсира до значителна степен предимствата които зрящия има. За съжаление не на всеки сляп се отдава да използва пълноценно времето на противника за обмисляне и по-точно изчисляване на вариантите. Естествено това изисква големи усилия и загуба на енергия от негова страна. Психологическите фактори са също много важни в играта му срещу зрящ шахматист. За незрящия не е важна само победата, но и възможността да докаже себе си и да се почувства като пълноценен състезател, което допълнително го мобилизира. Какво трябва да се знае за такъв тип игра вижте тук: Правилник на ФИДЕ

ФИДЕ Швейцарска-система Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница