Правила за игра на незрящи лица и лица с увредено зрение Е1 . Директорите на турнирите трябва да могат да адаптират следните правила към местните условия. При състезания между зрящи състезатели и състезатели с увредено зрение (официално признати за незрящи) всеки един от състезателите може да изиска да се използуват две дъски, зрящият състезател да използва нормална дъска, състезателят с увредено зрение да използва специално конструирана дъска. Специалните дъски трябва да отговарят на следните условия: a. най-малко 20 на 20 см; b. черните квадрати леко повдигнати; c. отвор за обезопасяване на всяко поле; d. всяка фигура трябва да има приспособление за закачване, което да пасва на отвора за обезопасяване; e. фигурите трябва да са с дизайн "Стаунтон", като черните фигури са специално обозначени. Е2. Играта се ръководи от следните правила: Ходовете се обявяват ясно, повтарят се от противника и се изпълняват на неговата дъска. При произвеждане на пешка състезателят трябва да обяви коя фигура е избрал. За да се направи съобщаването на ходовете възможно най-ясно, се предлагат следните наименования вместо съответните букви: A-Anna B-Bella C-Cesar D-David E-Eva F-Felix G-Gustav H-Hector Хоризонталите, от белите (б. пр. фигури) към черните, получават следната германска номерация: 1- eins 2- zwei 3- drei 4- vier 5- fuenf 6- sechs 7- sieben 8- acht Дългата рокадата се обявява "Lange Rochade" (немското наименование за дълга рокада) и "Kurze Rochade" (немското наименование за къса рокада). Имената на фигурите са следните: Koenig, Dame, Turm, Laeufer, Springer, Bauer. 2. На дъската на незрящия състезател фигура се счита за пипната, когато е извадена от отвора за обезопасяване. 3. Ход ще се счита за извършен, когато a. при вземане, взетата фигура е махната от дъската на състезателя, който е на ход; b. фигурата е поставена в друг отвор за обезопасяване; c. ходът вече е оповестен. Само след това се стартира часовника на противника. Относно т. 2 и 3, за зрящия състезател са валидни нормалните правила. 4. Трябва да се допуска употребата на часовник, специално конструиран за лица с увредено зрение. Той трябва да включва следните характеристики: a. Циферблат снабден с подсилени стрелки, които на всеки 5 минути се маркират от една точка, а на всеки 15 минути от две издадени точки. b. Флагче, което лесно може да се усеща. Трябва да се внимава флагчето така да бъде поставено, че да позволява на състезателя да усеща минутната стрелка по време на последните 5 минути на всеки кръгъл час. 5. Състезателят с увредено зрение трябва да записва ходовете на партията си с Брайлова азбука или с обикновен запис или да записва ходовете на диктофон. 6. Езикова грешка при обявяване на ход трябва незабавно да бъде коригирана и преди да е стартиран часовника на противника. 7. Ако по време на партия на двете дъски се появят две различни позиции, те трябва да бъдат поправени със съдействието на контрольора и сверяване с резултатите на двамата състезатели. Ако резултатите на двамата състезатели съвпадат, състезателят, който е записал верния ход, но е направил погрешен ход, трябва да нагласи позицията си да съответства с ходовете на бланките. 8. Когато такива разлики се появят и двата резултата се различават, проследяват се ходовете до момента, където двата резултата съвпадат, като контрольорът трябва съответно да нагласи часовниците. 9. Незрящият състезател трябва да има право да използва помощник, който има право на някои или всички от следващите задължения: a. да направи всеки ход на състезателя на дъската на противника. b. да оповестява ходовете и на двамата състезатели. c. да записва резултата на незрящия състезател и да стартира часовника на противника (като се има в предвид правило 3). d. да информира незрящия състезател само при молба от негова страна за броя на извършените ходове и изразходваното време от двамата състезатели. e. да прави рекламации в случаите, когато времето е превишено и да информира контрольора, когато зрящият състезател е докоснал някоя от фигурите си. ?. да извърши необходимите формалности при отлагане на партия. Ако незрящият състезател не използва помощник, зрящият състезател може да използва такъв, който да изпълнява задълженията, посочени в т. 9.

За изтегляне целия правилник

Незрящите ФИДЕ Швейцарска-система Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Fritz. Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница