Ако имате инсталирана програмата - fritz, вие можете веднага да започнете игра. Какво е нужно да знаете за начало и кои са най-важните Горещи клавиши. Когато отваряте за първи път фриц, въведете своите данни като: фамилия, име, град и т.н. След което натискате клавиша "спейс" и се зарежда прозореца за игра. Можете да потърсите помощ независимо в кой прозорец сте, натискайки "f1". За да преместите ход с клавиатурата трябва да знаете шахматната нотация http://tupalupa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32:notation&catid=15. Използва се пълната нотация. Първо пишете полето върху което е фигурата която премествате, и полето върху което ще я поставите. Например: e2-e4, d2-d4. Същото е когато местите фигура а не пешка. Достатъчно е вместо - "ng1-f3", да въведете - "g1-f3", или вместо "bf1-c4" - "f1-c4" и т.н. Същото е и когато се прави рокада. С стрелките надясно или наляво се проверяват изиграните ходове. В началото на партията можете да се върнете чрез "home", а в края отивате посредством "end". За да изиграете следващия си ход трябва непременно да преместите курсура до последния ход. Ако това сторите преди края програмата няма да го приеме. Трябва да знаете че когато правите ход с клавиатурата, е нужно да бъдете много внимателни, тъй като fritz е много чувствителен в такива случаи. Ако направите невъзможен ход, или сте въвели неправилно хода, програмата няма да ви обяви нищо. За да изтриете неправилно въвэдения ход, използвайте клавиша: "back-space", след което отново въведете хода. Ако това не помогне, просто върнете една стрелка наляво, след това надясно, заставайки на предишната позиция и тогава опитайте отново. При игра срещу програмата, можете да си върнете хода, само след като компютъра е изиграл своя. Освен с лява стрелка, можете да се връщате назад и с клавишната команда "alt+b". След като сте застанали преди хода който искате да замените (върху хода на компютъра), въвеждате новия. Програмата ще съобщи че това е нов вариант. От появилият се диалогов прозорец определяте новия вариант основен ли да бъде, или само вариант. След това натискате върху бутона "постави", за да потвърдите. В същия диалогов прозорец можете да видите старите ходове. Програмата ви дава възможност да местите ходове за бели и черни, Използвайки командата "alt+f2", режим: Безконечен-анализ (Infinite analysis). Тук можете освен да върнете ход на програмата, но също така този режим ви позволява да наредите конкретна позиция. Чрез повторно натискане на "alt+f2", се връщате в обичайния режим на игра.
Нова игра се стартира както в други програми с "control+n". В случай че сте достигнали с пешката последното поле за произвеждане, програмата ще ви предложи избор на фигура в която да превърнете пешката. При желание от ваша страна пешката винаги да се произвежда в дама, това можете да настроите от меню-общи настройки натискайки "alt+control+o", след което с "control+tab" намирате Раздел-игра, с "таб" достигате до пункта: "винаги дама", слагате отметка и потвърждавате с "ok".
Вие можете да предложите реми чрез "control+d" или да се предадете в позиция която няма какво друго да направите посредством "control+0".
Като начало трябва да отворите Дебютната книга.ctg, в случай че тя не е заредена. Това може да се разбере ако с таб и стрелка надясно не намирате ходове, или програмата в дебюта играе бавно. Няма да се налага да отваряте всеки път тази книга, докато не решите да използвате друга. Дебютната книга се отваря с "control+f11". В диалоговия прозорец (отваряне на файл). Тук определяте типа на файла който ще бъде отворен, (в случая с разширение.ctg) избирате My Documents , папка ChessBase, (която се създава автоматично при инсталацията), намирате файла "Books - според версията Fritz.ctg" и натискате "ентър". Чрез "Escape" или "f12" се отваря другия прозорец "редактиране на база". За да се зареди една база с партии се използва същия диалогов прозорец само че с "control+o". Тук определяте друг тип файл за отваряне, а именно с разширение.cbh, или pgn. Отново търсите папките моите документи, ChessBase, bases. В тази папка се намира базата "database.cbh" притежаваща над 1500000 партии и натискате "ентър". За да се върнете отново в прозореца за игра, отново използвайте "Escape". За да се ориентирате по-лесно в тази не-малко сложна програма, е нужно да използвате менютата като: file, edit, izgled, igra, engines, инструменти и т.н. За да отворите бланката за добавяне или редактиране на данни за играта като:имена на играчите, контрола за игра, дата и т.н. използвайте функционалния клавиш "f2". Посредством "tab" и стрелки надясно разглеждате ход по ход дебютната книга, която има дървовидна структура. С стрелките напред се явява следващия ход, а обратно предишния. Надолу или нагоре се преминава през вариантите, като силните и популярни ходове вървят от горе надолу. Ако имате инсталирани скриптове Jaws трябва да произнася: 1. силен "e2-e4", 1. неясен "g2-g3", 1. слаб "ng1-h3". Това е възможно тъй като всеки ход от дебютната книга е оцветен, а тези цветове са въведени в jaws-скриптовете. Ако това озвучаване не работи проверете в опциите посредством "alt+control+o", раздел (дизайн), в двата списъка фона трябва да е дърво. Ако не желаете jaws да ви съобщава всичко това, можете да го изключите като се натисне "control + '" ( апостроф). Всяка дебютна книга се състои от голям брой рейтингови партии, като всяка партия притежава данни, а за всеки ход има статистика. Статистиката може да се проследи чрез следните клавишни комбинации. Статистиката зависи от това, върху кой ход ще бъде курсура. "инсърт+control+1" до "инсърт+control+6"вие ще разберете колко пъти даден ход се е срещал в партиите, процентно съотношение между резултатите, средният рейтинг на играчите и т.н. Ако използвате командите от "alt+Windows+1" до "alt+Windows+3", ще видите статистика на партиите в които е игран този ход. Когато се движите по дървовидната структура на дебютната книга, намирайки варианта който ви интересува, като застанете на нужния ход, вие можете да продължите партията срещу компютъра и този ход ще бъде записан в книгата като последно избран от вас. За да изчистите позицията е нужно да натиснете "control+n" и ще се зареди начална позиция. Ако желаете да разгледате партии на определен шахматист, или интересуващ ви вариант по (eco), натиснете "control+f", използвайки опцията: Търсене (filter). Можете да създавате нови бази (control+x), да допълвате и редактирате стари и още много други възможности. Всички команди са показани в менютата, както в прозореца на играта, така и в прозореца на базата с партии. Всяка комбинация действа в зависимост от прозореца в който сте, така че не можете да използвате команда от даден прозорец ако не сте на него. Смяната на енджини и зареждане, става като се натисне "f3". Появява се списък с енджини, като с стрелките се избира съответния енджин, а с "tab" се достига до опцията Параметри, след което се потвърждава с "ok". Програмата ви позволява да получавате съвети по време на игра благодарение на многочислените треньорски функции, регулирайки своята сила според рейтинга на всеки противник като. С-треньорТреньор-наблюдава Освен това програмата разполага с много нива за игра - от начинаещ до гросмайстор като: Приятелски режим, С-разрядници, Рейтингова-игра, Блиц и т.н. Можете също така да се възползвате от разнообразните опции за анализ на партии, както на вашите, така и на чужди.

Зареждане Добавяне-енджини Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница