Команди в прозореца на играта.

"control+alt+f" Превключва в режим цял екран - нормален вид.

"alt+f9" Отваря двата най-горни прозорци по диагонал.

"control+f9" Отваря двата най-горни прозорци хоризонтално.

"shift+f9" Отваря двата най-горни прозорци вертикално.

"control+alt+f9" Дизайн по подразбиране, оставя стандартния цвят на прозорците.

"f9" Разполага всички прозорци един в друг.

"control+alt+o" Основни настройки на програмата.

"control+n" Нова игра.

"control+alt+n" Активира подпрозорец с записите.

"alt+backspace" Отменя последната промяна.

"control+f" Обръща дъската.

"space" Заставя енджина да направи ход.

"control+alt+0" Нов вариант. Възпроизвежда партията, автоматично повтаря партията до крайната позиция.

"shift+control+y" Показва всички варианти и коментари.

"control+alt+y" Показва всички цветни коментари.

"shift+alt+y" Показва всички коментари от fritz, оценка и време.

"control+a" Въведи текст след хода.

"shift+control+a" Въведи текст преди хода.

"t" Въведи вариант - коментар в началото на реда.

"shift+control+alt+o" Сменя дизайна на дъската и стила.

"control+p" Принтиране, - текст и диаграми.

"shift+control+l" Отваря оформлението на текущата партия.

"shift+control+s" Съхранява оформлението на текущата партия.

"control+s" Съхранява нова партия в базата.

"control+r" Заменя партия в базата.

"f2" Редактиране на текущата партия: имена на играчите, резултат, турнир дата и др.

"control+space" Поставя текущ вариант в енджина.

"shift+space" Поставя силен ход в енджина.

"f" Край на варианта и отиване към основния ход.

"f11"Превключва подпрозорец - дебютна книга.

"control+k" Добавя наблюдател за анализ или помощ в играта.

"shift+control+k" Затваря наблюдателя. Затваря последния подпрозорец с наблюдателя.

"alt+f2" Включва по подразбиране наблюдателя. Активира и деактивира наблюдателя по подразбиране.

"tab" Преминава в следващия прозорец с запис или книга.

"control+1" Определя максимален размер на дъската.

"control+2" Определя оптимални размери на записа.

"control+3" Определя местоположението на силните енджини.

"control+4" Определя местото за голям анализ.

"control+5" Показва само дъската.

"control+6" Показва дъската и часовника.

"control+7" Показва дебютната книга в отделни прозорци.

"control+8" Показва всички прозорци в програмата.

"control+9" Мини fritz. Показва само дъската в не-голям прозорец.

"control+f11" Отваря дебютна книга.ctg.

"f12" Отваря база-данни.

"shift+control+alt+f11" Отваря нова дебютна книга.ctg.

"control+alt+s" Отваря набор с символи за коментар.

"control+alt+l" Свързва енджина с текущата позиция.

"control+l" Отиване към връзката.

"y" Премахва найсилния до момента ход. Започва изчисляване за следващ силен ход.

"insert" Прави турнирен ход.

"delete" Изтрива турнирен ход.

"control+alt+x" Нова дъска3d с използване на direct-x 8.1 или по-горни.

"control+g" Придвижване към хода.

"shift+control+alt+m" Показва прозорец с кодировки.

"control+alt+v" Показва прозорец - медийна система. Премахва оставащите ходове от текущата линия. Премахва всички предишни ходове.

"x" Анализира заплахите и плана на противника.

"control+alt+c" Показва подпрозорец с часовника.

"control+z" blitz - Определя контролата за игра.

"control+t" Дълга игра. Определя контролата за игра.

"control+0" Предавам се. В тази партия противника побеждава.

"control+d" Предлагам реми.

"control+alt+a" Показва подпрозорец с анализа.

"shift+t" Програмата показва заплахите.

"control+alt+b" Тренировка разчета.

"shift+control+alt+l" Проверява правилността на играния ход.

"shift+control+alt+e" Проверява разчета. Проверява тактическата коректност на играните ходове.

"control+alt+e" Показва информационен подпрозорец на играещия енджин.

"f3" Променя главния играещ или анализиращ енджин.

"control+h" Игра с разрядници. показва разряда.

"shift+control+alt+s" Тест на енджините. Активира тест за енджина.

"control+y" Пълен анализ.

"shift+control+b" Анализира актуалната партия за груби грешки. Проверява за тактически грешки.

"shift+control+t" Задълбочен анализ на текущата партия. Създава дърво на задълбочения анализ.

"shift+alt+c" Сравнителен анализ. Сравнителен анализ с различни енджини.

"control+m" Решава задачи.

"shift+control+r" Рейтингова игра.

"shift+f" Партия с допълнително време за ход.

"shift+s" Партия с треньор.

"control+e" Мач между два енджина.

"control+alt+j" Мач между два компютъра чрез лан връзка.

"shift+control+o" Открива турнир между енджини.

"control+alt+p" Включва и изключва панела с графиката на оценките.

"f4" Опции за дебютната книга. Показва алгоритмите за обучение с дебютната книга. Презлага ход. Пита за конкретно предложение за ход.

"control+alt+z" Пояснява всички ходове.

"control+alt+t" Коментарии. Включване и изключване панела с чата.

"shift+control+m" Изключва енджин.

"shift+control+d" Възпроизвеждане на всичките партии от базата.

"control+alt+t" Следващ турнир. Намира първата партия от списъка на следващия турнир.

"alt+y" Пълен анализ на партия.

"f12" Преминава от прозореца на играта в прозореца с базата и обратно.

"shift+control+v" Преглед на рейтингаПоказва текущия рейтинг.

Команди в прозореца на базата.

"f10" Отваря следваща партия от базата-данни.

"control+f10" Отваря предна партия от базата-данни.

"control+c" копиране.

"control+v" поставяне.

"delete" Изтрива избрани партии и ги поставя в кошчето.

"shift+delete" Изтрива за винаги избрани партии от списъка.

"control+a" Избира цял списък от партии за копиране или изтриване.

"control+f" Търсене на партии по най-различен критерий.

"enter" Отваря партия.

"alt+q" Превключва формата на списъка между ходовете и заглавията на данните.

"control+j" Въвежда първия ход в дисплея.

"control+o" Отваря база-данни.

"control+z" Архивира база-данни в един файл.

"control+x" Създава нова база-данни.

"control+g" Въведете номера на реда на който искате да отидете.

"f3" Върнете се към последния списък.

Зареждане Добавяне-енджини Функции Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница