Енджините поддържащи протокол-uci могат да се добавят към шахматния интерфейс fritz, като се изберат от меню: енджини-Добавяне на енджин (create uci engine). Клавишна комбинация: "alt+u". Отворилият се диалогов прозорец има две значения. 1. Избира се новия енджин и се добавя към шахматната програма. 2. Промяна параметрите на енджина и съхраняването му с променените настройки под друго име. По отношение преименуването и запазването на енджина с новите параметри, съществуват определени ограничения. Например, оригиналното име, трябва да се съдържа в новото название на енджина. Ако енджина е съхранен с стандартните настройки, неговото име трябва да бъде оставено в оригиналната си форма, то ест няма да можете въобще да го редактирате. От друга страна, ако промените зададените по подразбиране параметри, тогава названието на енджина също трябва да бъде променено (така че оригиналното име да бъде част от новото). Оригиналното име не трябва да бъде изтривано, но затова пък не сте длъжни да го променяте в случай че променяте параметрите на енджина. Да предположим например, че използвате енджина critter-1.6 uci под интерфейса fritz. Вие сте променили някои настройки на енджина. Сега искате той да се появи в списъка под друго име. И така, стандартното име на енджина е - critter. Наименованието можете да замените например с critter-top, тъй като в това име присъства и оригиналното. Но вие не можете да промените името например на - chess-top, тъй като тук липсва оригиналното. За да се появи енджина в списъка с енджини, той трябва да бъде инсталиран (добавен). За тази цел е необходимо да се извършат някои не-сложни действия. 1. Изберете функцията "добавяне на uci-енджини", от меню: енджини, или чрез "alt+u". 2. Щраквате върху бутона "енджин" и от появилият се диалогов прозорец показвате на програмата местонахождението на енджина, било то в program files (потребителски файлове-window-7), в папка - Common Files, в папка - chessbase, в папка - енджини, или в program files, в папка - chessbase, в папка - енджини. Енджина ще бъде добавен към списъка с енджини натискайки "ентър" върху енджина, или от бутона "отваряне" (open). 3. Името се появява автоматично, след което потвърждавате с "ok". 4. За да играете срещу вече инсталиран енджин, вие трябва да го изберете от списъка и да го Заредите. Важно е да се знае че вашите енджини могат да бъдат съхранявани в която и да е папка на твърдия диск. Много uci-енджини позволяват да се променят техните Параметри влияещи върху стила на игра. Това можете да направите като натиснете върху бутона - "параметри", който се намира в същия диалогов прозорец в който добавихте енджина. На всеки енджин параметрите могат да се променят, но при всеки енджин те са различни. Обърнете внимание на това: Направените промени в настройките и съхраняването им с новото име на енджина, не се създава ново копие върху твърдия ви диск. Просто под новото име се съхраняват променените параметри и се прилагат към оригиналния при стартиране на енджина с новото име.

Зареждане Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница