Много от енджините притежават редица параметри които вие можете да променяте. За целта е нужно да отворите меню: енджини-промяна на основния енджин (change main engine), или чрез функционалния клавиш "f3". След това натиснете върху бутона "параметри". Сега можете да измените настройките влияещи върху стила на игра на дадения енджин. Всеки енджин притежава свои настройки съответстващи на неговия алгоритъм. Забележка: Настройките на енджина-fritz са щателно проверени. Възможно е в някои случаи промяната на някои от параметрите, да доведат до добри резултати, но като цяло за да играе енджина най-добре, се препоръчва настройките да се оставят по подразбиране. А ето и неговите параметри. След като сте го избрали от списъка с енджини, натиснете върху бутона - "параметри". Появява се следващ диалогов прозорец. Стойностите на параметрите се определят с помощта на цифрово значение изразено в пешечни единици в стотни. Draw value (Стремеж към реми), = 0: (Стандартен стил на игра). Даже много силна програма може понякога да играе за реми от "прекомерно уважение" към противника. На бърза машина например програмата внезапно да започне да повтаря ходовете тъй като тя е видяла някои варианти които дават на съперника макар и не-голямо преимущество, въпреки че той може да не го вижда. При задаване на отрицателно значение на този параметър, заставя програмата да избягва ремито, даже в случаите когато ремито е най-добрия изход. Стойностите на "стремеж към реми" се измерват чрез 1/100 пешки (100 = 1 пешка). Например, ако укажите равно значение - 50, то програмата ще играе на печалба даже да вижда че позицията й е по-лоша на половин пешка (0.5). Такава стойност много често се задава за дебютите. Ако програмата играе против силен гросмайстор, обикновено е добре такова значение да бъде на +50, което ще застави програмата да играе свръх надеждно и да се съгласи на реми при първата възможност. Параметъра - Draw value > 0: "стремеж към реми", може да бъде много полезен в случаите когато за крайната победа в турнир, е достатъчно реми. Draw value < 0: Fritz се опитва да избегне ремито. Например, зададено е (-100), то енджина ще е готов да пожертва пешка за да избегне ремито. Use Tablebases (използване на ендшпилни бази): Fritz използва ендшпилните бази за да може мигновено да получи оценката на известни ендшпилни позиции. Use Nullmove (нулев ход): Това е специален механизъм който позволява да се намалява количеството на вариантите за разчитане, за сметка на увеличаване  дълбочината на анализа. Ако една от страните  направи последователно два "нулеви хода" и не получи от това голямо преимущество, енджина ще отчете че първият ход е бил слаб. Като правило това е много ефективно, но разбира се, в определени ендшпилни позиции, това може да доведе енджина да игнорира фактора - цугцванг. Съхрани: Записва новите параметри на енджина. Отвори: Отваря диалогов прозорец с съхранените преди това параметри. Файловете с параметрите можете да намерите в папката "Engine Parameter".
По подразбиране: Възстановява значението на параметрите по подразбиране. Препоръка: Вие можете да тествате промените на параметрите  на вашия енджин в мачове срещу други енджини. Забележка: Стойността на параметрите по подразбиране са най-оптимални за обичайните партии. Ето още редица параметри които могат да се срещнат при други енджини: Playing style (Стил на игра): В редица енджини може да се зададе един от възможните игрови стилове като: нормален, агресивен, отбранителен. Position learning (Позиционно обучение): Това позволява енджина да се консултира с специалния файл - learing, в който се съдържа информацията за успешните игри на енджина в различни позиции. Retain hash tables (обръщение към хеш-таблицата): Това позволява програмата да се обърне към резултатите от предишните търсения, съхранени в паметта на енджина (хеш-таблица). Това е много мощна опция, позволяваща на енджина постоянно да допълва своите знания в процеса на изчисляванията. Hyper-modern (модерен и съвременен стил): Включването на този параметър заставя енджина да играе в (съвременен) стил, който представлява следното: Фианкетиране на двата офицера, атака по фланговете, пренебрегвайки центъра. Use tablebases (използване на ендшпилна база): В някои случаи например, - когато партията може форсирано да навлезе в ендшпил, вие можете да укажите този параметър. програмата при разчитане на вариантите, ще се консултира с указаната ендшпилна база. Futility pruning (отделя безполезното): Тази опция е насочена към намаляване областта за търсене и увеличаване дълбочината на търсенето. Това дава също възможност на енджина да анализира позицията с високо качество. Mate threat extensions (разширяване на матовите заплахи): Този параметър заставя програмата да отделя особено внимание върху търсенето на възможни матови заплахи.Тази опция е особено ефективна при разчитане на тактически позиции, или при решаване на тестове. Scale evaluations (обхват на оценката): Този параметър определя доколко по-високо програмата ще оценява материалното преимущество спрямо позиционното. Стойностите се определят в проценти: Ако величината е положителна - се увеличава ценноста на позиционните изгоди, а при отрицателна - материалните. Open files (открити линии): Програмата ще предпочита позиции с открити линии. Pawn levers (пешечни пробиви): Програмата ще се стреми към разрушаване защитата на противника с помощта на пешки. King safety (безопасност на царя): Програмата ще отделя особено внимание върху безопасността на царя. Combinations (комбинации): При включване на този параметър вие заставяте програмата да търси интензивно възможности за комбинации, или тактически мотиви. Smart search (позиционни търсения): Заставя програмата да играе солидно в позиционен стил.

Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Раздел-игра Фигурна-оценка Тестване Хеш-памет Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница