Тази опция в fritz може да се стартира от меню: инструменти-анализ - под-меню-тестване на енджини (process test set). Решаването на серии от тестови позиции  е добър способ за даване на обективна оценка за силата на енджина. Би било доста досадно да се въвежда ръчно тестовата позиция, да се стартира енджина и едновременно с това да се води протокол на изпитанията. Програмата включва функция чрез която може да се зареди за тестване на енджини цяла база. При това процеса на изпитанията е напълно автоматизиран. В протокола на изпитанията се фиксира използваното време за решаването на всяка позиция и тяхната оценка. Можете да намерите тестовата база съставена от много сложни тактически позиции. Тя е разположена в папката: моите документи\ChessBase\Testsets. Тази база трябва да съдържа само позиции, а не партии. Необходимо е всяка една от позициите да има първи ход на решението. Ако има второ решение, хода започващ с това решение трябва да бъде показан като вариант. В прозореца с дъската активирайте опцията "тестване на енджини: от меню: инструменти-анализ. Ще се появи диалогов прозорец с следните бутони: Максимално време: Определя максималното време което програмата е длъжна да употреби за анализ на позицията. Допълнителен: При намиране на решението енджина не е длъжен да прекратява веднага разчета, а да пресметне до края оставащите варианти и то на същата дълбочина (на разчет) на която решението е било открито. Това се прави за да бъдат избегнати случайните решения. Следователно, към дълбочината на която енджина намира решенията се добавя допълнителен полуход, или два. Разбира се, това може да доведе до незначително увеличаване общото време на теста. Първа позиция: Позволява да укажите на програмата номера на позицията с която да започне теста. Това ще бъде полезно в тези случаи при които теста е бил прекъснат. Впоследствие можете да го подновите от тази позиция. Предишни резултати: Програмата води отчет на резултатите постигнати от всеки енджин, подложен на теста. Тези данни се съхраняват в специален списък показващ следните параметри: Число решени позиции за отреденото време (има се предвид максималното време за една позиция). Средно време за решаване на всички позиции, които са били решени. Средно време за решаване на всички позиции, (включително и нерешените). Това е последния показател отразяващ относителната сила на енджините. Независимо че процеса по решаването на теста върви, вие можете да следите текущите резултати (колко позиции са решени, процентни показатели, средно време) в горната част от прозореца на дъската (с включен jaws курсур). В показания списък с класирането, при натискане върху бутона "предишни резултати", можете да изтриете резултатите на отделни енджини, или на всичките. Също така можете да копирате резултатите, съхранявайки ги в текстов файл. Нерешените позиции ще бъдат отбелязани в базата-данни, в вид на цветни ленти (медали), показващи особеностите на дадена партия като: красива, новинка, жертва, тактическа грешка, пешечна структура и др. Можете да видите "медалите" от списъка в базата-данни, както и да потърсите маркираните им позиции с помощта на опцията "филтър". Това е много добър способ да получите списък с нерешените позиции. Щракнете върху първата позиция, за да я заредите в прозореца на дъската. След това натиснете просто "f10" за да ги разглеждате поред. Можете да изключите някои ходове, (например странични варианти), от решението на позицията. Така позицията ще се счита за решена ако са открити всички неизключени ходове. Изключване   на ходове от решението става като се постави към тях знака "?". Например: Ако в записа на решението сте въвели 1. nd4? (1. ba5?), тогава позицията ще се счита за решена, ако решението не съдържа нито един от тези ходове.

Зареждане Добавяне-енджини Функции Горещи-клавиши Параметри Раздел-игра Фигурна-оценка Хеш-памет Категория: Дебют. видовенаименования Принципи Подвижен-център Прибързаност взаимодействие Въздействие подриване Пространство Флангова-авантюра Темп Конкретна-ситуация Слабостите Профилактика Категория: Мителшпил. НасокиПодвижност Пробив контраатака Категория: Ендшпил. Закономерности Ценност Централизация Размяна Инициатива Пробив-в-ендшпила Опозиция Квадрата-на-пешката Ключови-полета Категория: По-брайловия-шах. Незрящите Правилник ФИДЕ Швейцарска-система Категория: winboard. Въведение стартиране-winboard Правила Клавишни-команди Контрола Настройки Тренировка звуци Присъждане Конфигуриране речник новото мач Позиция съхраняване Категория: Интернет. Регистриране присъединяване fics-команди Игра ICS-menu незавършени Партии-на-живо съобщения free-композиция канали Категория: Игрови-нива. Блиц Дълга-игра Рейтингова-игра С-разрядници Приятелска С-треньор Треньор-наблюдава Мачове Турнир Категория: База-данни. Меню-отвори Дебютна-книга.ctg Създаване-ctg Опции-книга.ctg Тест-Нанн Редактиране-коментиране Търсене Диаграма Эндшпилни-бази Категория: Тренировка. Дебютна-тренировка Тематична-тренировка Эндшпилна-тренировка Категория: Енджините. Инсталиране Менаджер uci-протокол Топ-енджини Категория: Анализ. Пълен-анализ Постоянен-анализ Сравнителен-анализ Задълбочен-анализ Безконечен-анализ Анализ-груби-грешки Автоигра Наблюдатели Категория: Самоучител. Дъска Подреждане нотация пешката коня офицера дамата топа Цел-на-играта>/a> Мат-кон-офицер Категория: Понятия. Понятия Категория: Прийоми. прикриванезавличанепромеждутъчен-ходотвличанеНеутрализиранесвръзка Категория: Уловки. Уловки Категория: Гамбит. ГамбитКонтра-гамбит Категория: Стратегия. Оценка-и-планПлан-в-ендшпила Категория: типови комбинации. Атака-по-h7-(h2) Категория: Пунктовете f7 (f2). Пунктовете-f7-(f2) Категория: Школата на Дворецки. Школата-на-Дворецки Категория: Анализирани партии. Анализирани-партии Категория: Мат в два хода. Мат-в-два-хода Категория: Мат в три хода. Мат-в-три-хода Категория: Етюди. ЕтюдиОтидете на началната страница