Много шахматни програми разпознават 3, 4, 5, 6 а сега даже и 7 фигурните - syzygy Эндшпилни бази и могат безпогрешно да ги играят. В тях се съдържа пълна информация за всички възможни позиции от даден тип Эндшпил. В всеки един момент, от този стадий програмата знае ендшпила да ли е спечелен, или равен, а също така колко хода остават до края на играта, при възможно най-точна игра от двете страни. Използването им значително усилва игровата сила на Енджините в Эндшпила. С увеличаване производителността на съвременните компютри, времето за изчисляване значително намалява.

https://syzygy-tables.info/endgames

Тъй като 7 фигурната syzygy база е огромна по размер, може да се използва само online:

https://syzygy-tables.info

След като отворите сайта, ще видите най-горе два линка: За позиции при които на ход са белите и позиции в които черните. След като сте избрали един от двата линка в отворилата се страница ще намерите най-горе два бутона: В първия чрез control+shift+v поставяте позицията от FEN формат (копираните символи между кавичките), която може да бъде от 3 до 7 фигури включително и царете. Чрез втория бутон (set FEN), активирате базата. Ако нямате готови позиции можете да създадете такава с Fritz-11 или winboard: Позиция, или Бързи-клавиши. Копирате позицията чрез "control+shift+c", след което я поставяте в сайта.

За да използвате 6 фигурната syzygy таблица която е с размер около 150 gb и тя е на вашият компютър, отворете Fritz-11 и натиснете функционалния клавиш "f3" - режим (промяна на главния енджин). В случай че искате да го промените, или да зареждате нов енджин в fritz. Сега трябва да го изберете от списъка. След това с клавиша "таб" стигате до пункта "използване на ендшпилна база" и поставяте отметка. Сега намирате бутона "параметри на енджина" и натискате интервалния клавиш. От появилият се списък с опции, отново с "таб" намирате полето за редактиране: syzygy път и въвеждате името на папката с (произволно име) в която са файловете с базата. Примерно, d:\syz след което потвърждавате два пъти с ok. Сега активирате режима "постоянен анализ чрез "alt+f2". Трябва да се отбележи че не всеки енджин поддържа syzygy базата. Анализа и оценката на енджина се следи посредством jaws-курсура от тези с нулево зрение. Да ли се печели, или партията е реми, оценката може да се променя след всеки ход. Програмата показва след ходовете които печелят, цифрата с броя на ходовете необходими за постигане на мат. Ако оценката е (0 0), - то партията е реми.

За да се убедите че енджина използва ендшпилната база, трябва да видите най-долу в анализа след стойностите за дълбочина и броя на ядрата - tb= с съответната стойност. За да работи със сигурност ендшпилната таблица, енджина трябва да анализира само един вариант (най-добрия).

Възможно е да не може да се разбере да ли енджина ползва ендшпилната база ако опцията: Extra search info, не е отметната. Това можете да проверите след натискане на десен бутон от малката клавиатура и с стрелки надолу стигате до: lock engine - заредете енджин(control+alt+l).

Increase number of lines - Повече варианти.

Decrease number of lines - по-малко варианти.

Забележка: За да работи ендшпилната база, трябва енджина да разглежда само един вариант. Броят на вариантите може да се увеличава или намалява и чрез промяна на цифровата клавиатура от (of на om), посредством инсърт и плюс, или инсърт и минус.

Next best - Следващия най-добър ход.

Analyse threat - Анализира заплахите.

Clip analysis - Копира анализ )alt+c).

Copy to notation - Копира запис.

Scroll main line - Превърта основния вариант.

Extra search info - допълнителни данни за търсенето.

Забележка: Тази опция трябва да бъде маркирана за да се вижда да ли енджина използва syzygy таблицата.

Scroll new moves only - Превърта само новите ходове.

Display old moves (next best) - Показва най-добрите предишни ходове.

Variation board - Вариант върху дъската.

Choose font - Избери шрифт.

Properties - Свойства.

Close - Затвори.

Използвайте базите освен за практика, но и за изучаване на трудни Эндшпилни позиции. Даже най-добрите познавачи на Эндшпилите, няма да бъда в състояние да ви дадат такава квалифицирана помощ, както използването на тези бази.

След като наредите определен эндшпил, или заредите такъв (фен позиция) Диаграма, можете да играете ходове за която и да е страна, или чрез клавиша "space" да проследявате вариантите.

По-рано се използваше 6 фигурната ендшпилна таблица на Налимов която е приблизително 10 пъти по-голяма по размер от syzygy таблицата.